Surelerin faziletleri ve sırları...
Bugun...
Surelerin faziletleri ve sırları...
Surelerin faziletleri ve sırları...

facebook-paylas
Tarih: 22-06-2012 08:37
Surelerin faziletleri ve sırları...

NUR SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ:

Bir kimse bu sure-i celileyi bir kağıt üzerine yazıp başını koyduğu yastığın altına koysa, o yatakta yattığı müddetce ihtilam olmaz. Bir kimse bir kap içerisine bu sure-i şerifeyi safranla yazsa ve aynı kapın içerisini zemzem ile doldurup içse, şehveti azalır. Bu suyu içtiği halde cinsi münasebette bulunsa, yaptığı bu münasebetten zevk ve heyecan duymaz.

NUR SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI

Aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeler çok yalan söyleyen çok gıybet eden konuşurken her zaman çirkin ve kırıcı sözler sarf ederek konuşan konuşmasıyla başkalarını hicvederek haysiyet ve şeref kırıcılığını meslek ve alışkanlık haline getiren kimseyi bu yanlış hareket ve davranışından vaz gecirmek için kendilerinden faydalanılan Kur\'an ayetleridir.

Bunu temin için bu ayet-i kerimeler beyaz üzüm şırası üzerine okunmalı daha sonra bu şıraya biraz şeker ilave ederek helva yahutda akide yapılmalı yahutda yenebilecek cinsden bir tatlı yapılmalı ve yukarıdaki hastalıkların müptelası bulunan kimse o kusurlu hali sergilediği sırada bu tatlıdan kendisine yedirilmelidir.

Bu ayet-i kerimeler bal ile yazılır ve bu yazım işi bir çömleğin boyası üzerine yapılır ve içerisine içilecek su doldurup gerektiğinde yukarıdaki bahsi gecen manevi hastalıkların müptelalarına içirilmelidir. Bu şekildede aynı sonuç meydana gelecektir. Yazılacak ayet-i kerimeler:

\"Ve lev la iz semı\'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza* sübhaneke haza bühtanün azıym* yeızukümullahü ve teudü li mislihi ebeden in küntüm mü\'minin* ve yübeyyinüllahü lekümül ayat* vallahü aliymün hakiym*\"

KADINLARA KARŞI AŞIRI ZAAFI OLANLAR İÇİN:

Bir kimse kadınlara karşı aşırı zaafı olup onlarla birlikte günah işlemekten kendisini bir türlü alamıyorsa aşağıdaki tertibe baş vurmak sureti ile bu kötü durumundan kurtulabilir. Bunun içinde aşağıda gelecek olan ayet-i kerimeleri içilmeye uygun olan bir su üzerine okuyup bu su ile hamur yoğurur ve bu hamuru ekmek yapıp aralıksız yedi gün yemeye devam ederse bu kusurlu halinden kurtulur. Su üzerine okunması gereken ayet-i kerimeler şunlardır:

\"Ve la tükrihu feteyatikum alel biğai in eradne tehassunen li tebteğu aradal hayatid dünya ve men yükrihhünne fe innellahe min ba\'di ikrahihinne ğafurün rahiym* ve le kad enzelna ileyküm ayatin mübeyyinatin ve meselen minellezine halev min kabliküm ve mev\'izaten lil müttekıyn*\"

( Bir kimse \"Allahü nurüs semavati vel ard\" ayet-i kerimesini çokca okursa rızkı bol olur her türlü kötülükten emin olur )

MÜ\'MİNUN SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ:

Bir kimse, mü\'minun sure-i şerifesini usulüne uygun bir bez üzerine yazıp içkiye müptela bir kimsenin üzerine koyarsa o kimse bir daha katiyen içmeye cesaret edemez.

MÜ\'MİNUN SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

VASITALARA BİNERKEN OKUNACAK AYET-İ KERİME

Her türlü tehlikeden selamette olmak ve kurtuluşa ermek, kara hava ve deniz vasıtalarında tehlikelere karşı korunmak, evin, işyerinin, arazinin ve buna benzer yerlerinin tehlikelere karşı korunması için, maddi ve ruhani varlıkların şerlerinden emin olmak, evin işyerinin ve mesleğinin hayır ve bereketler getirmesi için aşagıda verebilecek ayet-i kerimeden faydalanmak mümkündür binilen vasıtanın hareketi ile beraber önce 3 fatiha sure-i şerifesi okunur daha sonra geleceği bildirilen ayet-i kerimeler de 3 defa okunur ve arkasından aşagıda verecegimiz dua okunur duanın bir defa okunması yeterlidir bu tertibin yerine getirilmesi yukarıda sıraladıgımız bütün talep ve dilekler için gecerli ve yeterlidir

Okunacak ayet-i kerimeler:

\"Fe izesteveyte ente ve men meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezi neccana minel kavmiz zalimin* ve kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin*\"

Bundan sonra okunacak dua:

\"Ya men felekal bahra li müse\'bni ımrane ve necca yunüse min batnil hüti ve sehharal fülke vel aleme bi adedi katril bahri ve rimalihi ve halika asnafihi ve acabihil kifayeti ya kafi ya kafi ya kafi menistekfahü ya mücibe men de\'ahü ya mukbile men racahü* entel kafi la kafi illa ente\"

Bu şekilde 3 gün peş peşe devam edilir.

SIKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN

İçinden çıkılmaz gibi görülen sıkıntıya düşmüş kimsenin kulağına okunur:

Okunacak ayet-i kerime:

\"E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesen ve enneküm ileyna la türceun*\"

Ayet-i kerimesi okunursa Cenab-ı Hakk o kimsenin sıkıntısını bu ayet-i kerime hürmetine giderir istediği ferahlığı beklediği huzuru bulur.

HACC SURE-İ ŞERİFESİNİN ESRARI:

ZALİM KİMSENİN MALINI VE CANINI ALT ÜST ETMEK

ZALİMİN HÜKMÜNÜN İPTALİ İÇİN

ZALİMLERİN ZULMÜNDEN KURTULMAK İÇİN

Hacc sure-i şerifesinin tamamı yada bazı ayet-i kerimelerinden zalim kimsenin malını ve canını alt üst etmek, zulmedemeyecek duruma düşürmek ve planlarını işe yaramaz hale getirmek için istifade edilebilir biz bunların yazılış ve kullanış şekillerini takdir edersiniz ki burada vermiyoruz


ENBİYA SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ:

* \"Enbiya sure-i şerifesini okuyan kimsenin mahşer halkı içerisindeki hesabı bu sure-i şerife hürmetine kolaylaştırılır.\" Bu sure-i şerife içerisinde geçen isimlerin sahipleri okuyucusuna selamla mukabele ederler. Yani Cenab-ı hakkın, bu sure-i şerifenin okuyucularını her konuda selamette kılması için dua ve niyazda bulunurlar.

YUNUS ALEYHİSSELAM\'IN DUASI:

Bu sure-i şerifede ismi zikredilenlerden biriside: \"La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn\" diyen yunus aleyhisselamdır. Bu hususta Allahın rasulü ( S.A.V ) Yine şöyle buyuruyor : \"Zinnun ( lakabı ile bilinen yunus aleyhisselam )ın balık karnında bulunduğu zaman ki duası : \"La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn\" dir.\"

Bir kimse aynı dua ile Allahü tealaya dua ve niyazda bulunursa duası red olunmaz ne maksatla yapılırsa o maksadın meydana gelmesi için bu dua kafidir.

HACET DUASI:

Sahabeden birisi bir gün Allah resulünü ( S.A.V ) rüyasında görüyor ve diyor ki: \"Ey Allahın resulü benim yerine getirilmesini arzu ettiğim mühim bir isteğim vardır. Bu arzuma nail olabilmem için nasıl hareket edeyim?\"

Bunun üzerine Allahın resulü ( S.A.V ) o kimseye:

\"Ey falanca kimse bir kimsenin Allahü tealadan bir isteği olursa önce güzelce bir abdest almalı daha sonra da cenab-ı hakka şükür secdesine varmalıdır secdede iken şahadet parmağı ile işarette bulunarak tam 40 defa: \"La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn\" demelidir. Böyle yapan kimsenin duasını cenab-ı hakk mutlaka kabul buyurur.\"

Yine Allahın rasulü ( S.A.V. ) buyuruyor :

\"Kardeşim yunusun, balığın karnında iken yaptığı duayı kim yaparsa, o kişinin duası asla red olunmaz\"

İsra 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran.
Müddesir 1-5 : Kendini fazla abartma.
Tekvir 25-27 : Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.
Bakara 156 : Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.
Beled 5-6 : Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.
Hucurat 10 : Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.
Muhammed 7 : İyiliği karşılık beklemeden yap.
Rum 21 : Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.
Vakıa 83-87 : Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.
Bakara 263 : Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.
Furkan 63 : Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.
İnşirah 1-3 : Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.
Maun 4-5 : Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.
Mücadele 7 : Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.
Rahman 7-9 : Çıkarcı olma. Adil davran.
Tekasür 1-2 : Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.
Tevbe 40 : En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.
Fatır 19-22 : Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla.
Fecr 27-28 : En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.
Hakka 33-35 : Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.
Haşr 10 : Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.
Kalem 1-2 : Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan.
Münafıkun 4 : Bencil olma, tebrik etmeyi bil.
Saff 2 : Yalandan uzak dur.
Yusuf 32-33 : Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin verme.
Ankebut 41 : İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.
Al-i İmran 92 : İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma.
En’am 50 : Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.
En’am 60 : Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.
Felak 1-5 : Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.
Hacc 46 : Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.
İbrahim 42 : Merhametli olmaktan asla vazgeçme.
İsra 23 : Anne ve babana ‘off‘ bile deme.
Nisa 149 : Kendini sürekli övmekten uzak dur.
Yunus 12 : Vazgeçilmez olmadığını kabul et.
Enfal 56 : Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.
Furkan 43 : Heveslerini kendine ilah edinme.
Necm 3 : İnanma duygunu diri tut.
Nisa 58 : Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme

Esmaül Hüsna

Hüvallahüllezi la ilahe illa hüver rahmanirrahim.Elmelikü elkuddüsü esselamü elmü’minü el müheyminü elazizü
elcebbarü elmütekebbirü el haliku elbariü elmüsavvirü
elğaffarü elkahharü elvehhabü errezzaku elfettahu elalimü
elkabıdu elbasitu elhafidu errafiu elmuizzü elmüzillü essemiu
elbasiru elhakimü eladlü ellatifü elhabiru elhalimü elazimü
elğafuru eşşeküru elaliyyü elkebiru elhafizu elmukitü elhasibü
elcelilü elkerimü errakibü elmücibü elvasiu elhakimü
elvedüdü elmecidü elbaisü eşşehidü elhakku elvekilü
elkaviyyü elmetinü elkaviyyü elhamidü elmuhsi elmübdiü
elmuidü elmuhyi elmümitü elhayyü elkayyümü elvacidü
elmacidü elvahidü elahadü essamedü elkadiru elmuktediru
elmukaddimu elmuahhiru elevveli elahiru ezzahiru elbatınü
elvali elmütealü elberru ettevvabü el Müntekimü elafüvvü
erraüfü malikelmülkü zülcelali velikramü elmuksitu elcamiu
elğaniyyü elmuğni elmaniu eddaru ennafiu ennuru elhadi
elbediu elbaki elvarisü erreşidü essaburu.

Faziletleri:

1. Hergün sabah namazından sonra yerinden kalkmadan ve
dünya kelamı konuşmadan, Esmâ-ül Hüsnâ yı bir defa okuyan
kimse o gün akşama kadar, akşam namazından sonra okuyan
kimsede sabaha kadar şeytanın şerrinden, ani ölümden, her türlü
kaza ve belalardan emin olur.

2. Hergün sabah namazından sonra bir veya üç defa okuyan
kimse, dünyada ve ahrette aziz olur. İnsanlar arasında sevilen ve
hürmet gören birisi olur. Kabir azabından ve cehennem ateşinden
emin olup, cennete girer.

3. Hak Teala hazretlerinden bir dileği olan kimse yedi (7) gün
sabah veya gece 7 defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okursa, Allah Teala o
kişnin dileğini yerine getirir.

4. Herhangi hayırlı bir dilek ve maksat, mübtela bulunduğu bir
bela ve felaketin defolup gitmesi için niyet ederek gece yarısından
sonra, bilhassa seher vaktiki diz üzerine kıbleye karşı oturup 41
defa Esmâ-ül Hüsnâ yı okuduktan sonra ellerini açarak dua eden
kimsenin, Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.

Bu şifa Ayetlerini bir bardak suya ve hastaya yedi sabah 21
defa okunup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, Allah\'ın
izniyle hasta şifa bulur. Şifa Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü\'minîn.
Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden
ve rahmetün lil mü\'minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü
minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü\'minîn. Ve izâ
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ

 

Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Anlamı
De ki,Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.


Kul, euzü birabbin nâs, melikin nas, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nas.

Anlamı
De ki,Cinlerden ve insanlardan,insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.


Hazret-i Aişe validemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir..

Ukbe İbnu Amir (radıyallahu anh) anlatıyor Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul eüzu bi-rabbi\'l-felak ve Kul eüzu bi-rabbi\'n-nas süreleri. Müslim, Misafırin 264, (814); Tirmizi, Sevabu\'1-Kur\'an 12, (2904), Tefsir, Muavvizateyn, (3364); Ebu Davud, Salat 354, (1462,1463); Nesai, İstiaze 1, (8, 251-254).

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: \"Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana, Ey Cabir oku dedi. Ben
Annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım? diye sordum. Bunun üzerine
Kul eûzu bi-rabbi\'l-felak ve KuI eûzu bi-rabbi\'n-nas sürelerini oku dedi. Ben de onları okudum. Resûlullah ilaveten
Bu iki sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın dedi. Nesai, İstiaze 1, (8, 254)

Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

Nas süresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur.

Son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.
Bu haber 5859 defa okunmuştur.

Reklam

YORUM YAZYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

FACEBOOK YORUM
Yorum

ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI