Çocuğum cahil kalsın !!!


     Bu cümleyi son 4 gün içinde bir çok veliden defalarca duydum.
     Önümüzdeki yıl Şanlıurfa’da eğitim öğretim hayatına başlayacak Saraç İlgi Koleji veli - öğrencilerini yakından tanımak ve kişilik analizlerini yapmak için yaptıkları bireysel toplantılara beni de davet ettiler.

     Toplantılar 1 genel koordinatör, 1 yönetici asistanı, 2 müdür yardımcısı ve 3 de rehberlik uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkin ve yetkin olan ayrıca akademik ve pedagojik anlamda başarılı olan bu bu ekip içinde yer almak benim için faydalı oldu.

     Her bir veli ile ayrı ayrı yaptığımız görüşmelerde her bir bireyin apayrı bir dünya olduğu düşüncesi bende daha da pekişti. Önce kendilerini daha sonra da öğrencilerini yakından tanımak ve kişilik özelliklerini tespit etmek için hazırlamış olduğumuz anketteki sorulardan biri olan ‘‘Eğitimde sizin için olmazsa olmaz nedir ? ’’sorusuna velilerin verdikleri cevaplar farklı farklıydı. Bunlar içinde beni en çok etkileyen cevap ise hekim olan bir anne, üst düzey yönetici olan bir baba ve ev hanımı olan bir annenin, birbirilerini tanımamalarına ve farklı zamanlarda görüşmemize rağmen verdikleri ortak cevaptı. \'\'Bizim için eğitimde olmazsa olmazımız çocuğumuzun akademik başarısının yanında ahlaki değerlere sahip bir fert olmasıdır.\'\' Çocuğumuzun akademik açıdan çok başarılı olup kişiliğinin sönük, ahlaki değerlerinin zayıf olmasından ise cahil ama ahlaklı olmasını isteriz. Bu cevap beni gerçekten çok etkiledi. Gerçekten de öyle değil mi?

     Toplumda hemen hemen her alanda ve her meslek dalında çok başarılı ama ahlaktan ve kişilikten yoksun insanlar yok mu?
     Eğer dikkat ederseniz toplumda yolsuzluk yapan devleti zarara uğratan internet üzerinden başkalarının hesaplarına giren evrakta sahtecilik yapan, hayali ihracat yapan, yaptığı inşaattan malzeme kaçıran, ders anlatmak yerine öğrencilerini sınıfta serbest bırakan öğretmenlerin olduğunu göreceksiniz. Peki, bunlar okumamış cahil insanlar mı? Hayır aksine hepsi üniversite okumuş insanlardır.
     Ama bunlar sorumluluk bilinci gelişmemiş, şahsi küçük çıkarlarını toplumsal büyük çıkarlardan üstün tutan, ahlaki değerlerden nasibini alamamış, vicdani muhasebeden ve Hakka hesap verme düşüncesinden uzak kişilerdir.

     Eğitim ve öğretim kişiye belli bazı konularda yardımcı olup bazı kapıları açarken, güzel ahlak ise altın bir anahtar gibi her konuda bize yardım eder ve her kapıyı açmaya muktedirdir

     Bu meyanda Ziya Paşanın da ‘‘Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır.’’ sözü de salt okumanın yeterli olmadığı hakikatini destekliyor.

     Dolayısıyla çocuklarımızı iyi ahlaki değerlerle yetiştirmek bizim için en önemli öncelik olmalıdır. Anne ve baba olarak Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu da unutmamalıyız. Tanıdığımız ya da tanımadığımız kişilerle aramızda geçen diyaloglarda akıllarda kalan en önemli şey ahlaki değerlerinin ürünü olan davranış ve onların bize karşı tutumudur.

     Sanırım Darb-ı meselde bir babanın oğluna söylediği o manidar söz demek istediğimizi tam olarak ifade ediyor: ‘‘Oğlum vali olmuşsun ama adam olmamışsın diye.’’ Önemli olan hem vali hem de adam olabilmek

Evlatlarımızın ahlaklı, topluma faydalı, özgüveni tam, vicdan sahibi birer birey olması ümidiyle…