İz bırakan Valiler


Valiler; Devletin temsilcisi olduğu gibi Hükümetinde temsilcisidir. Kısaca; Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Mevcut 5442 Sayılı Yasa ile Vali’nin yetkileri çok geniştir.

Şanlıurfa gibi bir ilde Vali’nin önemi daha da artmaktadır.  Çünkü yol, su, elektrik başta olmak üzere çözüm bekleyen önemli sorunları bulunmaktadır.

Şanlıurfa’da görev yapan birçok Vali iz bırakarak bu ilden ayrılmıştır. Şanlıurfa ile bağlarını koparmamıştır.

1990 2011 yıllarında Şanlıurfa’da görev yapan ve Halkla bütünleşip iz bırakan Valiler sayacak olursak; T.Ziyaettin Akbulut, Şahabettin Harput, Muzaffer Dilek. Şükrü Kocatepe, Şemsettin Uzun ve son olarak ise Nuri Okutan’ı söyleyebiliriz.

Şuan Tekirdağ AK Parti milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı olan T.Ziyaettin Akbulut ŞURKAV’ı  kurması, tarihi eserleri restorasyonun başlaması ve birinci organize sanayinin başlatılması gibi önemli eserlere imza atmıştır. Şuan Bursa Valisi olan Şahabettin Harput ise cam ve plastik seralar, öğretmenevi, polisevi, birinci osb’nin tamamlanması, kültür ve sanat alanında önemli hizmetler yapmıştır. Şu an Danıştay 8.dairesinde üye olan Muzaffer Dilek ise okuma yazma seferberliği, tarihi eserlerin restorasyonu, kültür ve sanat alanında önemli hizmetler yapmıştır. Şuan Kahramanmaraş Valisi olan Şükrü Kocatepe ise  Akçakale Gümrük tesisleri, hami okul projesi, atık kağıtların değerlendirilmesi, özelleştirme , devletin kıt imkanlarının en iyi ve verimli şekilde kullanılması, ağaçlandırma, eğitim, sağlık alanlarında önemli hizmetler yapmıştır. Çankırı Valisi iken yaş haddinden Yaklaşık iki  ay önce emekliye ayrılan Şemsettin Uzun ise KÖYDES projesi başlamadan köylerin yol sorunu çözmek için devlet tüm imkanlarını kullanarak kısa süre 4 bin km yol yapmış, köyleri suya kavuşturmuştur.  Uzun; ağaçlandırma seferberliği başlatmış ve milyonlarca fidan dikimi sağlatmıştır. Tarihi eserlerin restorasyonu, özellikle kamu inşaatlarının ihalelerinin takibi ve ihaledeki şartlara göre yapımı konusundaki hassasiyeti ile iz bırakmıştır.

Şanlıurfa’ya 12 Haziran 2009 tarihinde atanan Nuri Okutan ise iki yıllık kısa sürede; eğitim alanında özellikle anaokullarının yaygınlaştırılmasını sağladı. Süleyman şah ve Urfa-Kerkük Projesi ise ilk defa uygulandı. Kültür ve Turizm alanında çalışmaları ile takdir topladı. Hayvancılığın gelişmesi için yurt dışında binlerce hayvan ithalatı yapıldı. Son yıllarda Bozulan devlet-vatandaş işbirliğini tekrar tesis etti. Bir zümrenin değil halkın Valisi oldu. Devletin Valisi olarak basın ve kuruluşlar arasında ayırım yapmadı. Okutan;  Şanlıurfa Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma yaptı.

Bilindiği gibi ocak 2006- Haziran 2009 döneminde Şanlıurfa’da görev yapan Yusuf Yavaşcan’ın  görev yaptığı dönem içinde Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba ile arasının olmaması, Temayüle katılması, mitinglerde protesto edilmesi, bazı Sivil toplum örgütleri,  işadamları, basın ile ilişkilerinin iyi olmaması  ve bazılarıyla  mahkemelik olması kamuoyunun  malumudur.

Görev yaptığı süre içinde Okullara, yurtlara, park ve bahçelere isimleri verilen Valiler var. Birde bunları uygun görmeyen Valiler var. İsminin verilmesini kabul etmeyen Valiler yaptıkları hizmetler ile ön plana çıkmakta ve anılmaktadır. İşte Nuri Okutan’da kısa sürede başlattıkları projeler ile yaptıkları ile hatırlanacak, Şanlıurfa’da görev yapan ve iz bırakan diğer Valililer gibi Nuri Okutan’da Şanlıurfalıların gönlünde bir yeri olacaktır.

Cuma günü Şanlıurfa’dan ayrılacak olan Okutan’a yeni hayatında başarılar diliyorum.