“Ah Keşke” Kutusu


“Ah keşke” kutusu yapmayı öneriyorum herkese ;)

 

Evet.

 

Evlerde yapılabilir, özellikle evliler için aile içi iletişimde yeni ufuklar açabilir..

 

Mesela 1 hafta boyunca tüm aile üyeleri kendi arzu isteklerini küçük kağıtlara yazıp, bu kutuya atabilirler, dua makamında ;)

 

Neden olmasın?

 

Anne yazar, baba yazar, çocuklar yazar..

 

“Ah keşke annem bana isteklerini bağırarak söylemese..”

“Ah keşke babam beni azıcık takdir etse”

“Ah keşke beni başka çocuklarla kıyaslamasalar.”

“Ah keşke eşim beni sevdiğini söylese.”

“Ah keşke suçlamadan, itham etmeden konuşsa”

 

Artık herkesin yüreğinde ne varsa..

 

Sonra haftada bir gün bir araya gelinir, aile meclisinde kutu açılır ve içinden çıkanlar okunur :) Böylece yüzyüze söylenemeyenler, daha latif bir tarzda dizdize-yürek yüreğe söylenmiş olur hem..Hem de bir sıcaklık olur evde, herkesin bilgisayarlara, cep telefonlarına, televizyon dizilerine esir oldukları şu ahir zamanda..Evde kaynaşmaya, nitelikli beraberliklere, muhabbete vesile olur..

 

Eh bir de yazılanlar değerlendirilirse aile içi terapi vazifesi de görür..

 

Muhabbet çimentosu bir formül bu :) Denenmeli bence..

 

 

Yine, herkes kendine özel bir kutu da yapabilir ;) Muhasebe amaçlı..

 

Mesela; “ Ah keşke o gün şunu yapmasaydım”

“Ah keşke şu namazımı vaktinde kılsaydım”

“Şunu demeseydim” “Şunu yemeseydim..”

 

Arttırın işte gönlünüzce misalleri..

 

Ve..Hafta sonu kutu açılır ve 1 haftalık “keşke”lerle muhasebe yapılır ;)

 

Dirilmek adına, daha iyiye, daha güzele meyil adına..

 

 

Yine apartman içinde komşular arasında yapılabilir, hoş da olur :)

 

Siyasetçilerin yapmasını da özellikle tavsiye ederim..

Ah keşke her siyasetçinin bir “ah keşke” kutusu olsa :)

 

Öğretmenler..Onlar da yapsınlar ;)

 

Biz daha önce hanımlarla sadaka kutusu yapmıştık, buraya da yazmıştım sanıyorum ;)

 

Yine geçen yıl, renkli kağıtlara güzel sözler, hadisler, ayetler yazıp katlayıp, kendi ellerimizle süslediğimiz hoş kutulara, kavanozlara doldurmuştuk..Sonra kur’ayla, herkes birbiriyle değiştirmişti kutusunu.. Hem hatıra, hem de her gün bir kağıt açıp okuyorduk güzel olmuştu..Şimdi de bunu yapalım bakalım, diyorum ;)

 

 

Dinimizde keşke demek yok, günahtır..” derler ya, deriz ya hep?

 

Ama bu her zaman için böyle değil.

 

Kadere isyanı teşvik edecek durumlarda söylenmemeli “keşke”

 

Mesela; “Keşke oraya gitmeseydim böyle olmayacaktı” vb.

 

Bir hadis var, netten aradım buldum şimdi, Muslim’den: “Allah\'a dayanıp işe giriş ve acze düşme! İş neticelenince, \"Keşke şöyle yapsaydım\" deme, \"Allahu Teâlâ böyle takdir etmiş\" de, keşke demek, şeytanın işine yol açar.\"

 

 

Çok insan var ki, bir “keşke” uğruna ömrünü harcıyor, hayatını zehir ediyor maalesef..

 

Bir film izlemiştim eskiden, siyah-beyaz Mısır yapımı..Orada bir adam sürekli böyle “keşke” diye diye geçmişe odaklanıyor ve önünü göremiyor, hep mutsuz olduğu gibi yanındakileri de mutsuz ediyordu.

 

Sonra bir gün rüyasında ona, “keşke” deyip kendini paraladığı o şey gerçekleşseydi ne olacaktı” o yaşatıldı. Adam perişan oldu. Meğerse o “keşke”si hakikat olsaymış başına neler gelecekmiş..Hepsini bir bir gördü ve yaşadı. Sonra uyanınca tüm şeytanî vesveselerden kurtulup hayata ve ailesine sımsıkı sarıldı.

 

Hep hatırlarım çok güzel, ibretli bir filmdi, olsa yine seyrederim ;)

 

Zaten filmin sonunda da Bakara suresi 216. Ayeti getirdiler: “Ve asa en tekrahu şey’en  ve huve hayrullekum ve asa en tuhibbu şey’en ve huve şerrullekum, vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun” “Olabilir  ki, bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu kerih(tiksindirici) görürsünüz..Ve bir şey sizin için şer olduğu halde onu seve bilirsiniz...Allah bilir siz bilemezsiniz.”

 

Allah Hakim’dir abes iş yapmaz. Her işi hikmetlidir. İsteklerimiz olmuyorsa sebebi var.

 

Bazen olur ki bir şeyi çok isteriz, olmaz. Sonra zaman geçer “ah iyi ki olmamış yoksa perişan olurdum” deriz. Ya da tam tersi yana yakıla istediğimiz olur, sonuçlarını görünce “keşke olmasaydı ah” deriz..

 

Biz bilemiyoruz ki aciziz..

O yüzden her işi Allah’a havale etmeli, derde gama düşmemeli, çok sıkılınca;

 

“Hasbiyallahu ve ni’mel Vekil” “Allah bana yeter O ne güzel Vekil’dir” demeli,

O’na sığınmalı, teslim olmalı..

 

 “Hak şerleri hayreyler..”

Aşağıya ekleyeceğim Tefvizname’yi, hep beraber okuyalım yeniden diye ;)

 

 

Evet konumuza gelirsek;

 

Yoksa kadere isyanı teşvik haricinde, “keşke” demek günah olmaz, mahzurlu da değil..

 

Mesela; “Keşke şu günahı işlemeseydim.”

“Keşke Kur’an okumayı öğrenseydim.”

“Keşke ben de gece namazı kılsam..”

“Keşke namazlarımı vaktinde kılsam”

 

Bunlar gibi “keşke”ler pişmanlık belirtir ve de temenni, dua makamında, söylenmesinde sakınca yok.

 

Yani rahatlıkla “Ah keşke” kutusu yapabilirsiniz ;) Yapalım inşaAllah.

 

Muhabbetle efendim.

 

Ayşe Reşad

 

Tefvizname

Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Ârif onu seyreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen hakk’a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul
Sabreyle ve razı ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kalbin ona berk eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hallak-ı rahim o’dur
Rezzak-ı kerim o’dur
Fa’al-ı hakim o’dur
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil kadıy-ı hacatı
Kıl o’na münacatı
Terk eyle muradatı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bir işi murad etme
Olduysa inad etme
Haktandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hakk’ın olacak işler
Boştur gam-u teşvişler
O hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep işleri faiktir
Birbirine layıktır
Neylerse muvafıktır
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzur eyle
Tefviz-i umur eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabret sakın usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Deme şu niçin şöyle
Yerincedir ol öyle
Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor akma
İncitme, gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Mü’min işi renk olmaz
Âkil huyu cenk olmaz
Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hoş sabr-i cemilimdir
Takdir kefilimdir
Allah ki vekilimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her dilde o’nun adı
Her canda o’nun yadı
Her kuladır imdadı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Naçar kalacak yerde
Nagâh açar o perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Kâh kahr-u kâh ihsanda
Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kâh mu’ti-u kâh mani’
Kâh darr-u kâh nafi’
Kâh hafız-u kâh rafi’
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kâh abdin eder ârif
Kâh eymen-ü kâh haif
Her kalbi o’dur sarif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kâh kalbini boş eyler
Kâh halkini hoş eyler
Kâh aşkina dûş eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Kâh sade-ü kâh rengîn
Kâh tab’ın eder sengîn
Kâh hırem-ü kâh gamgîn
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bu nas ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her daim o’nu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayran-ı hak ol şöyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut o’nu bul
Koy gafleti hazır ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her sözde nasihat var
Her nesnede zinet var
Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hep remz-ü işarettir
Hep gamz-ü beşarettir
Hep ayn-ı inayettir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Aklam-ı hak ey hakkı
Öğren edeb ve hulku
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Vallahi güzel etmiş
Billahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş

Erzurumlu İbrahim Hakkı