Hey Urfa artık “biyee” bırakBiyee yani( Bana) Urfa’ya mal olmuş kültüründen
insan yaşamında çok etkili olan bir kavramdır.            Biyee,kendini sürekli düşünen, yaptıklarıyla övünen, kendini beğenen ve aynı zaman da
tek taraflı bir menfaat yaklaşımı olmaktadır.Bu anlayış; Birlik ve beraberliğe gölge düşürürken, ekonomi ve sosyal anlamda zarar verdiği görünmektedir. Atalarımızın dediği gibi “Bir elin nesi var iki elin sesi var” Burada ifade edilmek istenen mesaj birlik ve beraberliğin toplumlarda ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade etmektedir…            Biyeenin ürünü olana “Az Olsun, Benim Olsun” kavramı “kurumsal Firma” oluşturma yolunda
büyük bir engel teşkil etmektedir.            Bu engelle kentin ekonomisinde ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır…Örneğin: Urfalı iş adamlarının büyük işletme fabrikaları kurmalarında, birlik ve beraberliği sağlayamadıklarından dolayı tek
başına küçük bir fabrika kurdukları ve  “Az olsun, benim olsun” anlayışı hâkimiyet
sağladığı görünmekte.            Aslında insan fıtratında kendi menfaatini koruyup, kollamak vardır.                        

Diğer şehirlere baktığımızda Urfa’ya nazaran böyle bir menfaati sadece kendilerine değil de,memleketlerine ne kadar fayda sağlayacağını düşünmekteler…            Bu ve benzeri sıkıntılar gelişmeye müsait olan kentlerin önüne bir set gibi engel olduğu, şehrin yatırımcıları veya dış yatırımcılar böyle bir hadiseden dolayı rahatsız oldukları kesindir…            Her geçen gün biraz daha kendini gösteren bu zihniyet kenti bölgesinde veya ülkesin de geride bırakmakta…             Bu düşüncenin bir diğer ürünü olan “Hep bana
hep bana” böyle bir düşünce kimseye fayda sağlayamayacağını düşünmekteyim…            Yenidünyanın yapılanması, tamamen birçok firmanın birlikte organize ettikleri çalışmayla kurdukları şirketlerinin
ürünlerini uluslararası pazarlarda sundukları görünmektedir…            Globalleşen dünyanın içinde yer almak isteyen Şanlıurfa pazarı,“Biyee (bana)”anlayışından uzak ve bunun ürünü
olan” Az olsun, benim olsun” “Hep bana hep bana” fikrinden uzaklaşması ve yeni
fikirlerle toplumda yerini bulması gerekmektedir…Kültüründe misafirperverliği barındıran şehrin
insanları, dilerim böyle bir yol ile birlik ve beraberliği sağlayıp birlikte
gerek iş ortaklıkları ve gerekse memlekete fayda sağlayacak hadiselere imza
atarlar… Buda gelecek nesillere bırakılacak en önemli kavram olur…Görüşmek dileğiyle, Saygılarımla…