Cezaevinde mahkûm yakınlarının çilesi!


    Toplum yaşamının tüm alanlarında yaşanan ve insani değerlerle hiç bağdaşmayan durumlardan birisini de, maalesef Şanlıurfa E Tipi cezaevinde görmekteyiz.
    Cezaevinde, 250 kişilik kapasitenin 4-5 kat üstünde, adeta, hayvanların kamyon kasalarına tıka basa doldurduğu gibi, cezaevini de bu şekilde hükümlü ve tutukluyla doldurulmuştur. Tutukluda olsa, ona, insanca yaşama koşulları oluşturulmalıdır.       
    Bunlara ek olarak, tutuklu ve hükümlü yakınlarına insan odaklı hizmet anlayışından uzak, insani değerlerle bağdaşmayan, yakınlarını ziyaret günlerinde saatlerce ayakta bekletilmektedirler. Kış soğuğu ve yağmurundan tutun da, yazın kavurucu sıcağına kadar, adeta, cehennem işkencesi yaşatılmış ve yaşatılmaktadır...
    Bu mahkûm yakınları, suç işlememiş, hükümlü ve tutuklu da değillerdi. Üstelik yakınları olan hükümlü ve tutukluların, suç işlemelerini onaylamamış ve bu zor koşullar altında yaşamalarını da, derin acı ve hüzünle karşılıyorlardır…   
     Bu cezaevinin fiziki koşullarının yetersizliği zaruriyetinden, yeni bir cezaevi yapılması hâsıl olmuştur. Aylardır arsa bulma arayışı son bulmuş, ihale çalışmaları başlatılmıştır. Ancak,  ihale aşaması ve inşaat süreleri göz önünde bulundurulduğunda, yeni cezaevinin bitirilip faaliyete geçebilmesi birkaç yılı bulabilir.
    Hükümlü ve tutuklu yakınlarının çektiği çileyi birkaç yıl daha çekmemeleri için, cezaevi yakınında bulunan boş arazi kiralanarak, çay bahçeli bekleme yerine çevrilmelidir veya başka bir formülle oluşturulmalıdır. Yeter ki insan odaklı hizmet anlayışı oluşsun. Bunun gerçekleştirilmesi sonucunda, geçmişte vatandaşlara karşı, insani değerlerden yoksun yaklaşımla yapılan yanlışı, insan odaklı hizmet anlayışına dayalı yaklaşıma çevirmekle, kısmen telafi etmiş olunur.
    Kiralama yoluyla oluşturulacak çaybahçeli bekleme yerinin giderleri de, yine bu vatandaşlardan fazlasıyla karşılanıp, kâra da geçilmekle beraber, vatandaşların onurlu bir şekilde beklemeleri sağlanacaktır. İşte insan odaklı hizmet anlayışı budur.  Neticede, cezaevi de, diğer kurum ve kuruluşlarında gerek yapımı gerek faaliyet giderleri gerekse de personel giderleri vatandaşların cebinden çıkan vergilerle sağlanmaktadır. Ama insana hizmet noktasına gelindiğinde bu unutuluyor maalesef…