Toplumsal Barış\'ın yolu iletişimden geçer


“İletişim
bir ilaçtır”

Bireyler sözcüklerle, cümlelerle,
şiirlerle, makalelerle yüz yüze iletişimlerle konferanslarda veya toplantılarda
kendilerini ifade etmektedirler.

Kişiler kendine özgü konuşma tekniğini
kullanarak, düşüncelerini bireylere yazılı veya sözlü bir şekilde aktarmaktadırlar.
Bu süreçte bir iletişim kaydedilmektedir.

‘’İnsanlar konuşarak, hayvanlar koklaşarak
anlaşmakta’’ atasözü bizlere iletişimin önemini açıkça vurgulamaktadır.

Kişiler konuşma tekniği ile konu hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerini dinleyici veya dinleyicilere aktarırken kendilerini iyi bir iletişim aracı ile mesajlarını aktarmaktadırlar.

Bu yüzdendir ki, kişi bilgi ve görüşlerini gerek teori, gerekse bilimsel olarak “konuşma sanatını”  icra etmektedir.

Bu sanatın eğitimini düzenli bir şekilde kitap, günlük haberler, makaleler, yazışmalar, hatta şiirler okuyup dinlemesi gerekmektedir. Hayatımızda iletişimi kuramayan kişiler yanlış anlaşmalar sonucunda kötü hadiselere maruz kaldıkları görünmektedir.

“Etkili ve doğru konuşmayı bilmek, sağlıklı iletişim kurmak için yeterlidir”

Konuşma sanatı” oldukça karmaşık bir işlevdir.

Mesajları veya bilgileri doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarabilmek için sözlü veya yazılı hecelerin dil kurallarını özgün bir şekilde lanse etmek gerekiyor. Her dilin etkin olduğu ülkemizde değişik kültürlere mensup lehçelerin olduğu gerçeği ile hareket ederek, her bölgenin lehçesi ayrı bir iletişim dili olarak kullanılması iletişime ayrı bir estetik katmaktadır.

Bazı toplumsal sorunların ortaya çıkmasındaki, temel sebep olarak gösterdiğimiz iletişim sorunu ciddi olayların yaşanmasına da zemin hazırlamaktadır. Cinayetler, kavgalar, tartışmalar ve kan davalarının temelinde iletişim sorunları baş gösterdiği manidardır.

Toplumda iletişimin tam anlamıyla gerçekleşmemesi aslında beraberinde yanlış anlaşmaların ortaya çıkmasına sebep olduğu da yaşanan olaylardan görülmektedir. Aslında eğitimsizliğin neden olduğu bu durum gelecekte bir kültür sorunu da oluşturmaktadır.

Tespitlerim neticesinde konuşma ve iletişim, toplumlarda çok önemli hale geldiği artık bir gerçektir. İletişim sanatının tam anlamı ile uygulanması için aile, okul, çevre ve topluma ciddi görevler düşmektedir.

Kendini ifade edebilen, sorunlarını analiz eden ve toplumla uyum halinde olan bir birey yetiştirmek, hepimizin asli
vatandaşlık ve toplumsal görevimizdir.

İyi Günler…