Bu mu Engelli çocuklara verdiğimiz değer?


    Şanlıurfa’nın merkezinde, şehrin en önemli ve kalabalık caddesinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM, ideal edilen şehir yapısına yakışmayacak şekilde, arka cephesi harabe ve çirkin durumda. Merkezin arka avlu duvarları yıkık ve sıvasız, avlu içindeki zemin de döşemesiz ve çıplak bir şekilde duruyor.


    İl genelindeki tüm rehabilitasyon okullarının merkezi olması açısından RAM, önemli bir kurumdur. Günde yüzlerce öğrencinin kontrol için merkeze geldiği düşünüldüğünde, sosyal desteğe ihtiyacı olan bu öğrencilerin, bu çevre ve görüntü kirliliğinin, bozuk olan psikolojilerinde yaratacağı olumsuz etkileri, olumluya çevirecek yeni bir düzenleme için, yetkililerin bir an önce merkeze el atmaları gerekir.


    Yağmurlu günlerde çıplak avlu zemininde oluşan çamurun, engelli çocuklara yaratacağı güçlük ve çamurlu ayakkabılarla merkezin içine girilmesi, çağdışı bir görüntü oluşturmaktadır. Avlu zemininin döşenerek RAM’ın ve öğrencilerin çamur rezaletinden kurtarılması, engelli çocukların bekleme sırasında dinlenmeleri için oturma yerleri, oyuncak aletleri ve yeşil alanın oluşturulması gerekir. Onlara, özgüvenlerini artırmak ve toplumsal hayata kazandırmak için, arkalarında toplumsal desteğin varlığını güçlü bir şekilde hissettirecek imkan ve mekanlar sağlanmalıdr.


    RAM’ın, kent ortasında olması, günde on binlerce insanın nazarında arka taraftaki görüntü kirliliğinin tekerrür etmesi, sadece merkezin değil, tüm Urfa hakkında olumsuz düşünce oluşmasına neden olmaktadır.


    RAM binasının tarihi olması, tarihi binaların eklenti ve çevrelerindeki çevre ve görüntü kirliliğini gideremediğimizden, tarihi binalara önem vermediğimizi göstermektedir. Kentimizin en önemli özelliği olan tarihi dokusuna istinaden, kentimizi, UNESCO’nun adaylık süreci olan Dünya Mirası Geçici Listesi’nden asil listeye dâhil etme ve marka şehir yapma ideal ve iddialarımızı gerçekleştirmek için samimi ve gerçekçi olmayıp, sınıfta kaldığımızı göstermektedir. Kentte, tarihi binaları güzergâhına alacak şekilde kültürel yol oluşturmayı hedeflememize karşın, RAM da oluşan görüntü kirliliğine cephesi bulunan Kilim otelin yabancı müşterilerinde, Urfa ve projelerimiz hakkında yaratacağı olumsuz düşünce ve bu bina gibi, diğer tarihi binaların da bu durumda olması, ideallerimiz ile gerçeklerimiz arasında büyük uçurum ve çelişkiler bulunduğunu göstermektedir.