Bir Turist, Bir Demir Bardak ve Marka Şehir


      

Tarihi değeri ve Peygamberler diyarı olmasından dolayı Şanlıurfa çok sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Balıklı Göl ve Dergâh bölgesinin ilk alternatif gezinti alanı olması hasebiyle turistlerin olmazsa olmaz uğrak yeridir. Bunlara Urfalı ziyaretçileride eklersek, sayı daha da artmaktadır. Balıklı Göl, Dergâh ve Kale civarında halen yeteri kadar çevre düzenlemesi olmamasıyla birlikte, eksi değer oluşturacak görüntü de yoktur.


      

Ancak hizmet ve uygulamada göze çarpan en büyük eksi değer, Hz. İbrahim’in doğduğu mağaraya gelen ziyaretçilerin şifalı su içmeleri için sadece birkaç demir bardak bulundurulması ve ziyaretçilerin aynı bardaklardan su içmelerine mecbur bırakılması, günümüz dünya şartları düşünüldüğünde sadece geri kalmış ülkelere özgü kültürel bir tarzdır...


Halkın inancından dolayı birçok hastanın Dergaha götürülüp bu bardaklarla şifalı su içirilmesi de eklenirse, bu demir bardakların sağlıklı olmadığı, bu ziyarete giden ziyaretçilerin de bulaşıcı hastalıkların tehdidi altında olduklarını göstermektedir...


      

Bu durum, ilimize gelen yerli turistlerin gözünde ilimiz, yabancı turistlerin gözünde de Avrupa Birliği’ne aday ülkemiz hakkında kötü intiba oluşmasına neden olmaktadır. Yabancıların gözünde, çağdaşlaşma iddialarımızın söylemden ibaret olduğunu, ilerleme yaptığımız bazı alanlarda ise istisna ve tesadüfî bir durum olarak algılanmasına sebebiyet vermektedir. İlimizin marka şehire, ülkemizin ise Avrupa Birliği’ne ne kadar ırak olduğunu göstermekte; basit bir acizlikten dolayı, bu hedeflere ulaşmak için henüz yeterli bir kültüre sahip olmadığımızın izlenimini bırakmaktadır.


Ziyaret girişinde kesilen bağış parasının çok az bir kısmından, yani günde 15-20 lira harcanarak tek kullanımlık pet bardak ziyaretçilerin hizmetine sunulmalıdır. Ya da balıkların yem satışını elinde bulunduran Çevre Koruma Vakfı veyahut Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ya da Belediye bu gideri karşılamalıdır.


Avrupa’da yiyecek işlemleri ve servisi yapılırken çalışanlara naylon eldivenler giydirildiğini, Mescidi Nebevi\'de zemzem pınarlarında milyonlarca hacı ve umreciye pet bardak hizmeti verilmesi düşünüldüğünde, Dergâhta günlük bin kişiye bu hizmetin verilmesinden aciz kalınması; modernleşme yolumuzda önemli görmesek de, aslında\'\'medeni gelişimini tamamlayamamış aciz birinin medeni bilgelik taslaması\'\' gibi durmaktadır...