Belediye Yetkililerine Sesleniş


Sonbahar geldi ağaçlar yaprak dökmekte,  

Yollar Yapraklardan geçilmemekte,

İş yerlerimizin önleri, orman yoluna dönüşmekte,

Ağaçların dalları iş yerimizin önünü kapatmakta,

Gelin görün, bakın ne haldeyiz!

            Ağaçların dalları mağazalarımızın ön cephesini kapatması ve dökülen yaprakların iş yerlerimizin önünü kirletmesi hem çalışma heveslerimizi kırmakta hem de gelen müşterilerimize karşı bizi mahcup duruma düşürmekte.

Her sene Belediyemizin park ve bahçe şubesi mağazalarımızın önündeki ağaçları budardı.

             Bu sene bu işi defalarca beyaz masayı aradığımız halde, telefona cevap veren hanımefendinin bizden aldığı adres, telefon bilgilerinden herhangi bir sonuç çıkmaması, akıllara belediyemizde neler değişti ki çalışmaları aksadı. (Diye düşündürdü)

      Belediye yetkililerine, bu vesileyle seslenerek esnafımızın sıkıntılarını çözüme kavuşturmalarını,

 Daha temiz ve düzenli bir şehirleşmeyi umut ederiz.