Terör Biterse?


 

    Türkiye de terör biterse ne olur? Nemi olur,  terörle mücadele için harcanan milyarlarca dolar halka hizmet olarak döner. Askerlik bir yılın altına düşeceğinden 600-700 bin kişi hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de ordudaki bir yıllık harcamaları hazinede kalacak.  Gayrisafi hasıla en az % 30-40 artacak. Transfer harcamalar 2 katına çıkacak.

    Transfer harcama: yetim, öksüz, dul, engelli, yaşlı vb. vatandaşlarımıza bütçeden daha fazla ödeme yardım yapılmasıdır.

 

Terör biterse… Düşünün Türkiye’de turizm yıllık % 7,9 büyüyorsa, terörsüz bir turizm en az % 12’nin üstünde büyüyecektir.

 

    Terör biterse… Girişimciler Edirne’den Hakkâri’ye, Sinop’tan Urfa’ya kadar olan tüm ülke sathında ihtiyaç ve fırsatlar ölçüsünde rahatlıkla yatırım yapacak. Türkiye’nin velinimeti olan Doğu’nun genç nüfusu da endüstrinin vasıflı insan kaynaklarını karşılayacak şekilde yetiştirilip değerlendirilmesiyle, ekonomik kalkınma hızlanacak, Türkiye, Güneydoğu nüfusuyla gerçek anlamda katma değer açısında önemli bir işgücüne sahip olacaktır.

 

    Terör biterse… Şehit haberi gelmeyecek, doğuda köyler cennete dönecek, göç tersine dönecek,  hayvancılık canlanacak, Doğu’nun yaylaları, gölleri ve tarihi yerleri turizme kazandırılacaktır.

 

    Bir gün uyandığımızda bu rüya olmasın artık, bu terör, bu savaş, bu içten çürüme dursun artık. Vatandaşlarımızın eğitim, sağlık ve güvenlik haklarını ne sebeple olursa olsun hiç kimsenin almaya hakkı yoktur. Hadi uyan Türkiye’m uyan artık, hadi uyan milletim artık uyan, olmasın sana bu güzellikler rüya. Rüyalarda değil, yaşantımızda istediğimizi uygulamak dileğiyle.