Kurbanlık Müslümanlar olmaması dileğiyle!


Eski çağlarda ve Orta Çağda bağnazlığın, vahşetin, cehaletin ve hoşgörüsüzlüğün yaşandığı bir ortamda inen İslam dini; okumayı ve bilimle uğraşmayı teşvik etmesiyle, düşünme ve aydınlanma temelinde, adalete, dayanışmaya ve temizliğe önem veren, bilgili ve çalışkan bir toplum yaratmayı amaçlar.

 

İslam, bilimle uğraşmayı emreder: Cehalet, sefalet ve vahşet yerine bilgili ve çalışkan toplum yaratılıp, uzun dönemde sosyal ve ekonomik refahı hedefler.

 

İslam, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı emreder: Kişinin, kendinden ekonomik olarak alt tabakadan olanlara zekât, fitre ve kurban sorumluluğu yüklemesiyle uzun dönemde sosyal toplum ve sosyal devleti hedefler.

 

İslam, hoş görüyü ve adaleti emreder: Hiçbir kişinin diğer kişilerden, hiçbir sınıfın diğer sınıflardan, hiçbir toplumun diğer toplumlardan üstün olmadığıyla hoşgörü ve bireye dayalı toplum yapısını; köleliğin reddedilmesi, kadın haklarının tanınması, devlet yöneticilerinin seçimle iş başına gelmesini emrederek toplumsal adaleti; görüşümüzü ve toplumsal yapımızı bunlara göre şekillendirmek isteyen öğretiyle henüz o dönemde demokrasiyi hedefler.

 

Ancak asırlarca süren bu öğretiye rağmen Müslüman toplumlarda:

 

Bir kişinin diktatörlüğü için yüz binlerce insanın ölümüne neden olunmaktadır!

 

Bir sınıfın üstünlüğü için olmadık yasaklar, işkenceler, katliamlar yapılmaktadır!

 

Mezhep ve din adına vahşice kafa kesmeler görülmektedir!

 

Din adına, akıl almaz bir şekilde cahillik ve hoşgörüsüzlük içeren fetvalar, söylemler ve uygulamalarla İslam’ı taassubun ve yobazlığın sebebi ve merkezi intibası verilmektedir.

 

Her gün yaşanan şiddet, çatışmalar ve patlayan bombalarla;

 

genç fidanlar hayattan koparılarak faşizme kurban edilmekte,

 

çocuklar yetim bırakılarak cehalete kurban edilmekte,

 

kadınlar dul bırakılarak taassuba kurban edilmekte,

 

gözü yaşlı anne ve babalar adaletsizliğe kurban edilmekte,

 

Müslüman toplumları, bilgi, refah ve huzur yerine cehalete, sefalete ve şiddete kurban edilmekte. 

 

Tüm insanlığın, acı ve sefaletin kaynağı olan faşizme, taassuba, cehalete ve adaletsizliğe kurban edilmediği, muhtaç insanların hiç unutulmadığı nice günler dileğiyle KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN.