Aday Fakıbaba mı, başkası mı?


Mart 2014 Yerel Seçimleri için Ak Parti’de, aday belirlemede kolay olan illerin adayları belirlenirken, aday belirlemede merkezi zorlayan illerin adayları henüz belirlenmedi. Bu çetin illerden biri de Şanlıurfa’dır. Geçenlerde bir televizyon programında Başbakan’a, “İstanbul adayınız Kadir Topbaş mı? Ankara adayınız Melih Gökçek mi? Şanlıurfa adayınız Fakıbaba mı?” diye soruldu. Yani Ak Parti’nin Şanlıurfa adayı sadece Urfa gündeminde değil, ara sıra Türkiye’nin de gündeminde konuşulmaktadır.

 

Urfa da son bir kaç aydır,’Bakan mı, Vali mi, Fakıbaba mı? Yoksa başka biri mi?’ aday gösterilir diye kafalar meşgul edilirken. Türkiye gündeminde sadece “Fakıbaba mı aday?” diye soruluyor. Geçen yerel seçimlerde Ak parti, yanlış hesaplamalar yüzünden kendi kalesinde Fakıbaba’ya karşı hezimete uğramış, bu sonuç neticesinde Fakıbaba’nın karizma edinip Türkiye gündeminde tanınmasına, Ak Parti’nin de moralini bozan etkenler hanesine eklenen en önemli etkenlerden birisi olmuştur.

 

Ak Parti Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkan Adaylığı için birçok kişi başvuru yapmış, ancak aday gösterilmesi düşünülen muhtemel isimler Bakan Faruk Çelik, Vali Celalettin Güvenç ve mevcut Belediye Başkanı A. Eşref Fakıbaba olarak düşünülüyor. Peki, neden bu üç isim düşünülüyor? Bakan’ın üç dönemlik görev süresinin bitecek olması ve Urfa’ya yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı büyük şehir belediye başkanlığı için hep düşünülmüştü. Vali’nin ismi ise başarılı olması ve il bazında verilecek büyük şehir belediye hizmetini pekiştirecek ve ilk deneme döneminde 14 belediye üzerinde etkinlik kurabilecek isim olmasından dolayı. Fakıbaba ise, kısacası belediyeciliğe yeni vizyon kazandırdı ve halen kamuoyu tarafından adaylık için en çok istenilen isim.

 

Bu üç isimden ikisinin yabancı olması ve bu iki isimden birisinin aday gösterilmesi durumunda işin garibi: Geçen seçimde ‘ithal bakan geliyor’ diye dillendirilmiş, şimdi ise ‘ithal başkan geliyor’ diye tekerrür edecek olmasıdır. Peki, neden Urfa içi hep yabancı aday gönderiliyor ve düşünülüyor? Bunu, Urfalıların kendi toplumsal yapılarına ve kültürlerine bakıp cevabını bulmaları lazım... Ama cevabını ben söyleyeyim: Nüfusun büyük çoğunluğu eğitimsiz halk yığınından oluştuğu ve yeteri kadar donanımlı adam yetiştirmediğimiz için yabancı aday gönderiliyor. Buna ek olarak, Urfa toplumunun toplumsal yapısı, toplulukçu yapıya yani aşiret, grup ve farklı karmaşık yapıdan oluştuğundan, birbirlerini çekememezlik durumu da etkendir. Ayrıca gerçekten insan merkezli devlet hizmetini bizden daha iyi olarak bize sundukları için, artık biz de başarılı yabancı adayları ister duruma geldik.

 

Diğer adaylar içinde veya aday gösterilmem düşüncesiyle aday olmayan bazı Urfalılara da fırsat verilirse gerçekten başarılı olacaklarına da inanıyorum, inanılması gerekir.

 

Dönelim tekrar üç güçlü isime. Bu üç isim adaylık için başvuruda bulunmuş değiller, sadece isimleri kulislerde dolanıyor. Bakan Bey; Reislerin, Şeyhlerin, Ağaların ve Patronların diyarından bıkmış gibi görünüyor. Bakan Bey, belediye için baştan beri niyetim yok demişti. Bursa’ ya da gitmedi. Genel merkeze çekilecek gibi görünüyor anlaşılan.

 

Sayın Vali’ de, kendi açısından Bakan’ı örnek alıp bu çetrefilli işe,‘gireyim mi, yoksa girmeyeyim mi?’ diye düşünüyor olabilir. Ama siyasette yükselmek için belediye başkanlığını basamak olarak kullanmak için yokum da demiyor. Neticede il bazında belediyecilik çok zor, hele de alt yapısı olmayan, yoz bir kültürden dolayı her tarlanın içinde köyün türediği ve hizmet beklediği bir coğrafyada. Ancak Parti açısından da Vali’nin aday gösterilmesi sonrasında oluşabilme ihtimali olan olumsuz durumun düşünülmediği imkânsız olması lazım. Vali Bey aday gösterildi ve seçildi farz edelim. Yerine de yeni vali atandı. Sayın Bakan da 2015’ e kadar görevde kalacak. Ortaya çıkan tablo şudur: Şanlıurfa‘nın bakanı yabancı, belediye başkanı yabancı, zaten vali yabancı olmak zorunda. Sonuç tüm yöneticiler yabancı ve muhalif partiler bunu temel propaganda malzemesi olarak kullanmaları durumunda, Urfalıların gururunu rencide eder ve oy kaybına dönüşür düşüncesinden dolayı Vali’nin isminden vazgeçme ihtimali de görünüyor.

 

Genel Merkezin ve Teşkilatın büyük çoğunluğunun istemediği, Ak Parti’nin adeta Urfa’daki kangreni olan Fakıbaba ismini istemese de değerlendirmek zorundadır. Her ne kadar kısmen de olsa merkezde yıpranmış olan Fakıbaba ismi, ilçelerde ve kırsalda birinci dönemden kalma başarıları tazeliğini koruyor. Kürtlerden, Zazalardan, Araplardan, Türkmenlerden ve Urfa Yerlilerinden müteşekkil Şanlıurfa il ahalisinin desteğini almak, kendini kanıtlamış ve güçlü bir ismi gerektirecektir. Bu durum, Vali’nin dışındaki diğer adaylara göre daha baskın olan Fakıbaba’nın ismini ön plana çıkarmakta ve genel merkezin tercihini Fakıbaba’dan yana kullanmasını zorlayabilir.

 

Ak parti, Fakıbaba ismiyle Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesini kazanmasıyla Türkiye gündeminde, yine Fakıbaba’nın Ak Parti'ye karşı zaferi olarak yorumlanacak olmasına rağmen, kalesi olan Urfa’yı tekrar kaybetmemek uğruna buna razı olabilir.

 

Bu çıkarmada, taban destekli Fakıbaba ismi, tavan destekli Vali'ye göre favori çıksa da, son sözü birkaç gün içinde söyleyecek olan Başbakan, farklı analizlere istinaden bir takım riskleri göze alıp, farklı tercihlere yönelebilir.