Sorumluluk Sahiplerine Duyurulur!


Geleceğimizin teminatı ve aile kurumunun asil meyvesi olan çocuklarımızın maddi ve manevi gelişimi ve büyümesi için uygun ortamın oluşturulmasında başta anne ve babanın sonra da yönetimde söz sahibi olan herkesin büyük sorumluluğu vardır.

Bu kutsal görevin başarılı bir sonuca ulaşması için şu hususların dikkate alınması gerekmektedir:


 *Bir araya gelerek aileyi teşkil eden ebeveyn'in(anne ve babanın) karşılıklı şefkat ve muhabbet içerisinde birbirlerine sevgi ve saygı duyan, birbirlerini anlamaya çalışan bireyler olması gerekmektedir.


 *Çocuklarımızın istidat ve yeteneklerinin inkişaf edip gelişmesi için onlara her türlü desteğin verilmesi gerekmektedir. Sürekli azarlanan çocuk kendisine güveni kaybeder ve yalnız başına sağlıklı karar almakta zorlanır. Bu olumsuz psikolojik durum, çocuğun başarısızlığını gizlemesi amacıyla başkalarını hep eleştirmeye sevk eder.


 *Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye, onları geleceğe hazırlamak için yaratılışına uygun bir "Fıtrat Eğitimi"nin mutlaka verilmesidir. Çocuğun, başta varlığının farkına varması ve varoluş şifrelerinin çözümü adına insanlık yaşıyla eşdeğer referanslara duyarlı bir hale getirilmesi gerekmektedir.


 *Güler yüz, yılanı deliğinden çıkarıp insanların başına bela etmez.Aksine güler yüz, yılan ve çıyanları deliğine koyarak muhtemel bir zararı bertaraf eder. Tebessümün ve güler yüzün bu eşsiz özelliğinin, çocuklarımızı kazanmada fethedici bir iksire dönüşebileceğini her eğitimcinin kesin bilmesi gerekmektedir.

 

 *Kur'an'ın "Sıla-i Rahim" diye nitelediği akrabalık bağlarının önemini çocuklarımıza anlatarak onların bu hayatta yalnız olmadıklarını ve geniş bir ailenin üyesi olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu şuur, çocuğa özgüven sağlar.


*Misafirden yoksun evlerin, çocukların psikolojik dünyalarında olumsuz izler bırakabileceği unutulmamalıdır. 
Cömertliğin, ikram etmenin insanlık için paha biçilmez bir erdem olduğunu-Çocuklarımıza "örnek-model" tavırlarımızla anlatmalıyız. Bencilliğin, cimriliğin insanlık adına bir irtifa kaybı olduğunu "lisan-ı hal" denilen yaşantımızla ifade etmeliyiz.


*Modernitenin yanlış kullanımından dolayı aynı çatı altında "ortak yaşama" rağmen, aile bireylerinin birbirine yabancılaştığı ve yalnızlaştığı gerçeği göz önüne alınarak çocuklarımıza bir arada olmaktan hoşnut olmaları için manevi reçetelerin de referans kabul edilmesi gerekmektedir.


 *Psikoloji biliminde "identifikasyon" (özdeşleşme) denen mekanizmanın, insan üzerindeki büyük etkisini göz önüne aldığımızda, çocukların başta anne ve babasının daha sonra yaşadığı çevresinin olumlu-olumsuz etkisinde şekilleneceği asla unutulmamalıdır. Kur'an'ın Ahzab Suresi, Hz. Peygamber SAV'de "Usve-i Hasene"(model şahsiyet)vardır demekle bu gerçeğe işaret etmiştir.


Yazımızı noktalarken, sosyal bilim değerlerinin bize yüklediği "doğru örnek olma" görevini hakkıyla yerine getirebilmemiz için aynı zamanda manevi değerlerin de bizden istediği "Usve-i Hasene"(model şahsiyet)olma misyonuna uygun "yakın takip ve rehberliğin" verilebilmesi gerekmektedir.


Bu kudsi amaca hizmet edenlere esenlik ve başarılar dilerim.