CANIM ÖĞRETMENİM


Bir yemek ikram edene en azından 12-15 saat yani yeni bir ikrama kadar minnet duyar insan.

 

Halk arasında bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur diyen darb-ı meseller mevcuttur.

 

Bir elbise hediye edene birkaç yıl yani eskiyene kadar minnettar kalır insan.

 

En önemli ikram ilimdir.Ölümden sonra sahibi için azık olacak ve dünyasını da mamur etmesi için gerekli olan bilgiyi ikram eden muallimlere köle olmak ilme verilecek değer açısından dikkat çekici bir ifadedir.

 

Her iki hayatı mamur edecek bilgileri veren bir muallim karnı doyurandan, süt emzirenden, daha az ikram etmiş sayılamaz. 

 

İlmin kapısı,Hz.Muhammed Aleyhisselam’ın sünnetinin yılmaz bekçisi olan Hz. Ali "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum" diyerek böyle şerefli bir tasavvurun inşası için büyük bir adım atmıştır.

 

Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın diliyle İslam Ümmeti’nin Firavunu ve İslam'ın bir numaralı düşmanı olan  Amr bin Hişam adlı kişi  dil bilen, Baharat Yolunun en meşhur ithalat ve ihracatçılarından biri olmakla birlikte Yemen-Akdeniz hattında uluslar arası ticaret yapan birisiydi.

 

Yaşadığı devrin iki süper gücün merkezlerinde saygınlıkla itibar gören bir aristokrat olan İslam’ın1numaralı düşmanı Amr bin Hişam’ı “Ebu Cehil (Cehaletin Babası)” lakabıyla kınanan biri konumuna getiren küfürdeki inadı sebep olmuştur.

 

Zuhruf Suresi 23.Ayetin ifadesine göre batıl da olsa dedelerinin, atalarının izinden gitme inadını gösteren ve cahili zihniyeti temsil eden çağdaş Ebu Cehilleri Müslümanların ferasetle iyi tanıması ve tanıtması gerekmektedir.

 

Helal ve haramı birbirine karıştırmak adına vurdumduymazlık hissini oluşturan “üzümünü ye, bağını sorma” söyleminin aksine bize ulaşan bilginin kaynağını iyice araştırmalıyız.

 

Bozulmuş üzüm mideyi bozduğu gibi Kur’an Vahyini referans kabul etmeyen yanlış bilgi ise istikameti bozar.

 

İrfan pınarından beslenen, Hikmet’i ve doğruyu insanlara anlatan öğretmenlerin zorlu hayat şartlarından dolayı köle durumuna düşmemesi gerekir.

 

Kur’an’ın bir harfini öğretene kırk yıl köle olunması gereğini ifade beden Hz. Ali’nin yolundan ve izinden giden manevi rehberlere toplumun son derece saygılı olunması gerekmektedir.

 

Toplumdaki yanlış algıdan ve öğretmenin hak ettiği değeri bulamamasından dolayı çocuklarına  “HİÇ OLMAZSA ÖĞRETMEN OL” diyen bu kanaatin niçin oluştuğunu sorumluluk mevkiinde olanların iyi etüd etmesi gerekmektedir.

 

Geçinebilme derdiyle değil “öğretebilme, iyi bir örnek olma” hedefiyle meşgul olması gereken muallimlerimize hak ettiği değeri vererek  toplumun onlara saygıda  kusur etmemesi gerekmektedir.

 

Cehalete karşı  savaş açan ve barışın güvercinleri olan öğretmenlere arz-ı hürmet ile hadsiz selamlar…