BOŞ VE ALDATICI VAATLER


İnsanların birbirini suçladığı, itibarsızlaştırmağa çalıştığı ve kendisine düşman bildiğini imha adına başvurduğu insaf ve akıldışı stratejilere üzülerek şahit olmaktayız.

Her geçen gün insan ilişkilerinde irtifa kaybı nedeniyle şiddetli türbülanslar yaşanmaktadır.

Manevi medd u cezirlerin kıskacında oluşan gelgitlerin tazyikine uğramaktadır insan.

Furkan Suresi 20.Ayeti yeme, içme gibi sıradan bahanelerle peygamberlerini bile itham etmekten geri kalmayan muhalif toplumlara karşı sabırlı olunmasıyla ilgili olarak metanet tavsiyesini şu şekilde dile getirmektedir;

Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle imtihan ediyoruz…”

Kur’an Vahyinin bir incisi, sönmez bir yıldızı olan Vakıa Suresi’nin hemen girişi Kıyamet ile ortaya çıkacak müthiş olayları anlatırken insanların o gün “Ezvacen Selaseh” yani üç sınıfa ayrılacağını dile getirir.

Bu üç sınıftan biri ve aynı zamanda Cennet Ehli olacak ”Eshabul Meymeneh”zümresinin mazhar olacağı Cennet nimetlerinin ayrıntılarından bahsedilmektedir.

Vakıa suresi 33.Ayetin diliyle Cennet, “la mekyuetin vela memnueh” dir.

Yani Sonsuz güzellik ve ikram menzili olan Cennette “ne bir engelleme ve ne de bir sınırlama” vardır.

Böyle bir Cennette Hakk’a karşı batılın temsilcisi olan Şeytan boş durmamakta, Cennet sakinleri olan Hz.Adem ve Hz.Havva’yı yoldan çıkarmak, Cennet Tahtı’ndan düşürmek için her türlü hileye ve yalana, her türlü demagoji ve tuzağa başvurmaktan geri kalmamaktadır.

Kur’an’ın eskimez ifadesinin kapsamında yer alan A’raf Suresi 20.Ayetin beyanından anlaşılacağı üzere şeytan, Cennet Ehlini yoldan çıkarmak için “yalancı ve boş vaatler”e müracaat etmektedir.

İşte Şeytan’ın Hz.Adem ve Hz.Havva’yı kandırmak için kullandığı aldatıcı vaatler Kur’an diliyle şöyledir;

“En tekune melekeynİ ev tekune minel halidin”

Yani Rabbiniz, ya melek olur veya ebedi olarak Cennette kalırsınız diye bu ağaçtan yemenizi yasakladı.

Şeytan’ın boş vaat ve tekliflerine itibar edilmemesi gerektiğini yine Kur’an’dan öğrenmekteyiz.

İbrahim Suresi 22.Ayetin diliyle Şeytan, kendisine uyan ve boş vaatlerine inanan kimselerin Hesap Günü’nde kendisini kınamalarına karşılık şöyle cevap verecektir:

“Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben size vaat ettim, ama yalancı çıktım. Sizi zorlayacak gücüm yoktu. Sadece sizi çağırdım sizde koşup geldiniz.”

Mü’min’in önemli özelliği olan “Feraset ve Basiret” ile hayatın tezahürlerini müşahede ederek Hak ve Batıl cephesinde yer alan tüm aktörleri hakkıyla tanıması gerekmektedir.

Hakk'a ve Batıl'a olması gereken mesafede ve çizgide yer alarak "aldanmadan, aldatmadan" Huzur-u Rahman'a varabilmek dileğiyle muvaffakiyetler dilerim.