Dünya nereye koşuyor


ABD destekli Kuzey Kürt Devleti inşaatının bitmesine az kaldı.

Rus destekli Ermeni'nin Karabağ işgali devam ediyor, Azerbaycan Toprağının üstüne yatıyor.
Fransa  sömürüsüne İngiltere sömürüsüne aynen devam ediyor.
Doğuda, batıda Müslüman zulüm içinde, horlanıyor aşağılanıyor, kıyıma uğruyor.
Bir kısım Âlimler ilmini arttırırken, bir kısmı banka hesabını arttırıyor.

Emperyalizm tarafından seçilmiş cibilliyetsiz yöneticiler güzelim ülkelerini satıyor, ya da kan gölüne çeviriyor, kendisi de kupunu dolduruyor.
ABD küçük ve güçsüz ülkeler yaratarak, dünya demokrasisine katkıda bulunuyor.
Çin, ne kadar, çalışsa da ilerlese de yeri dar.
Arap Şeyhlerin sesini duyan yok, petrolünü içen çok değme keyiflerine.
Türkiye de de dirlik yok, birlik yok düzen yok, Devlet yok.
Dünya da problem cok Adalet yok. Birçok ülkede kadının adı bile yok.
Katolik Kitabi değişime uğradığı gibi, İslam’a da binlerce çatma emir yapıştırılmış din hadislere dayandırılmış Kısaca İslam cehalete itilmiş, tik yok
Allah Dünyanın anahtarını gerçek, dürüst Allah’ı iyi bilen bir kuluna teslim etsin!
Saygılar!