ÜZERİNDE KALKANIYLA ORUÇLUNUN SEVİNÇ ANI


Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Muhammed Aleyhisselam,orucun taşıdığı manevi değeri şöyle anlatmıştır:

Yüce Allah,"insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir.Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Sizden biri oruç tuttuğunda kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.

Hz.Muhammed Aleyhisselam; Canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.

Orucun diğer ibadetler gibi görünür bir şekli olmadığı için oruçlu bir kimse başkasına oruçlu olup olmadığını bildirmediği sürece dışarıdan hiç kimsenin bilemeyeceği bir özellik taşımaktadır.Riya ve gösterişten uzak halis bir ibadet olmasıyla oruç farizası, Hz.Muhammed Aleyhisselam’ın ifadesiyle misilsiz(eşsiz)bir ibadettir.

Tarih arşivlerine baktığımızda putperest ve müşriklerin tapındıklarına yakın olmak için yaptıkları ibadet türleri içinde pek çok tapınma şekli olmasına rağmen oruç diye bir ibadete rastlanmamaktadır. Bu cihetle de oruç, sırf Allah rızası için ifa edilen halis bir ibadetin ta kendisidir.

Oruç ibadetinin farklı bir yönü de ecir ve mükâfatının sayı ve kavramlarla ifade edilebilecek sınırların üzerinde sadece Allah tarafından takdir edilecek manevi sonsuz bir berekete haiz olmasıdır.

Ayrıca oruç, kendisini tutana erdemli bir insan tavrıyla şunu öğretir; kimseye kötü söz söylememek ve çatmamak, kendisine çatan ve kötü söyleyen olursa bile o kimseye kulluğa yakışır nezaketle "lütfen bana ilişmeyin, çünkü ben oruçluyum" diyerek kendisini oruç kalkanının koruması altına almasıdır.

Allah indinde oruç tutan kişide meydana gelen ağız kokusu, insanların yanında en güzel koku diye kabul gören miskten daha ”etyeb” yani daha güzeldir.

Sadece oruçluya ait "iftar ve Allah'a kavuşma" anlarındaki büyük rahatlama ve sevinci ifade eden iki ferahlığın ortak adı olan “Ferhetan” ile oruç ehline büyük müjdeler verilmektedir.

Oruçlunun iftar ettiği an rahatlaması ve ferahlaması ne ise, oruçlunun Rabbine kavuştuğu zamandaki rahatlaması da oruç vasıtasıyla büyük bir huzur içinde gerçekleşecektir.

Ramazan geceleri oruçla geçen gündüzden intikam almaya asla dönüşmemelidir.Ramazanın gündüzü SİYAM(oruç),gecesi ise KIYAM yani nefse ve şeytana karşı direnişe devam olarak idrak edilmelidir.

Mevsimlik işçi uygulaması gibi "mevsimlik kulluk" tarzına asla dönüşmemesi gereken Ramazan'ın,Hicr Suresi'nin son ayetine göre "ölüm gelinceye kadar kulluğa devam" şuuruna dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.