Bakan Çelik’ten Neler İstiyoruz?


Şanlıurfa Milletvekili olarak tekrar parlamentoya giren Faruk Çelik bu kez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirildi. Bana göre bu aynı zamanda bir tarım kenti olan memleketimize verilen bir ödüldü. Şimdi Sayın Bakan’a düşen görev bu ödülü ve görevlendirmeyi öncelikle ülke adına, sonra da tekrar vekili olduğu Şanlıurfa adına değerlendirmesidir. Sayın Çelik’in bunu yapabileceğine ve başarabileceğine inanıyorum.

Şanlıurfa’nın gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de lokomotif illerinden birisi olduğu açıktır. GAP sonrası bu potansiyel giderek daha da önem kazanmıştır. Sulanabilir arazilerimizin varlığı ve çokluğu, yılda birkaç ürün alınabiliyor olması, özellikle hayvancılık için uygun olan potansiyelimiz bizim milletvekilimiz olan bir bakan döneminde daha hassas bir biçimde ele alınmalı, değerlendirilmesi ve Şanlıurfa’nın bu konuda kazançlı çıkması sağlanmalıdır.

Peki biz Şanlıurfalılar olarak Bakanımız olan Faruk Çelik’ten neler istiyoruz? Eski alışkanlıklarımızla yola çıkarak yine kendimize, yakınlarımıza bireysel konumlar, çıkarlar ve beklentiler mi ön planda? Yoksa memleketimizin hem bugününe hem de yarınlarına damga vuracak, istihdam ve kalkınmamızı hızlandıracak, sorunlarımızı çözecek, Şanlıurfa’yı geleceğe emin adımlarla taşıyacak önemli projelerin gerçekleştirilmesini mi istiyor ve bekliyoruz?

Asıl önemli olan soru budur bence. Eğer bizler, siyasetçisi, bürokratı, sivil toplum ve meslek kuruluşları, kanaat önderleri, toplum öncüleri, medyası ve aklı başında bütün oluşumları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik’ten neler isteyeceğimizi bilir, neyi, nerede, nasıl isteyeceğimizi ve alacağımızı bilirsek o zaman bu önemli şehir için oldukça önemli adımlar atılabilir ve çok özel projeler gerçekleştirilebilir.

Burada Bakan Bey dışındaki diğer vekillerimize de önemli görevler düşüyor. Onlar da kısır şahsi beklenti ve çıkarlar için, akraba ve yandaşları için değil, isteyeceklerini bütün memleket için, hakkaniyetli bir biçimde ister ve bunu takip edebilirlerse Sayın Bakandan daha çok verim alınabilir. Aksi halde bizim için çok kazançlı olabilecek bir dönemi heba etmiş oluruz.

Bakan Faruk Çelik kalıcı izler bırakmak ve Şanlıurfa adına ismini altın harflerle siyasi tarihimize yazdırmak istiyorsa kendisinden kimin, neyi, niçin istediğini bilmek, tavırlarını buna göre şekillendirmek ve toplumun genelini mutlu edecek önemli kazanımlar için çaba göstermek durumundadır. Zaten siyaseten kimseye de bir borcu olmayan Sayın Çelik’in buna göre davranacağını ümit ediyor ve bekliyoruz.

Şanlıurfa’nın yıllardır en önemli eksiklerinden birisi bu memleketin yetiştirdiği birçok ismin bürokrat olarak önemli görevlere getirilmemiş olmasıdır. Sayıları az da olsa bürokratlarımız vardır. Ancak uzun yıllardır kimse bu isimlerin elinden tutup bir adım ileri götürmemekte, bazı siyasiler bu kişileri kendilerine rakip gördükleri için sahiplenmemekte ve sayılarını artırmamaktadır. Hemen hemen her bakanlıkta genellikle orta kademede görev yapan Şanlıurfalı bürokratlar vardır. Yapılacak en önemli icraat bu güçlü dönemimizde bu isimlere sahip çıkmak ve hiç olmazsa birer kademe yükselmelerini temin etmektir.

Bürokraside güçlü olan iller önemli lobiler oluşturmakta, her bakanlıkta etkili olmakta ve memleketlerinin sorunlarının çözümünde önemli görevler ifa etmektedirler. Akıllı siyasetçiler de işlerinin birçoğunu hemşerileri olan bu isimlere gördürmekte ve kendileri de daha önemli projelerle ilgilenmektedirler.

Eğer biz Şanlıurfalılar olarak bir şey isteyeceksek, Sayın Bakan Çelik’in öncelikle bu konuda önemli adımlar atmasını istemeliyiz. Bunu yaparken de memleketimizi mahcup etmeyecek, aldığı görevi hakkıyla yerine getirecek, ülkeye de faydalı olabilecek, önemli birikime ve deneyime sahip isimleri ön plana çıkarmalı, bu konuda adamcılık, çıkarcılık ve yandaşçılık yapmamalıyız.

Her zaman söylediğimiz gibi hiçbir siyasetçi, bürokrat, sanatçı, gazeteci isim Şanlıurfa’nın önünde değildir. Burada önemli olan bizim için Şanlıurfa’dır ve memleketimizin sorunlarının çözümü ve geleceğe başarı ile götürülmesidir.

Bakanımız Sayın Faruk Çelik’i artık “hayırlı olsun” güzellemeleri ile meşgul etmeyi bir kenara bırakarak, kendisinden Şanlıurfa adına nasıl istifade edeceksek o şekilde davranmalıyız. İsteyeceklerimizi böyle istemeli, söyleyeceklerimizi böyle söylemeli ve atılacak her adımı bu niyetle değerlendirmeli ve sıkı bir biçimde de takip etmeliyiz…