Kapsamlı Bir Eylem Planı


Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu 2016 Eylem Planını 10 Aralık Perşembe günü madde madde açıkladı.

Üzerinde iyi çalışılmış bir plan.

İnşallah uygulamada da aynı başarıyı sağlarız.

Eylem Planının ekonomiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren önemli maddeleri şu şekilde karara bağlanmış:

Yukarıya bazı maddelerini aldığım ve ekonomiyi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza atıldığını söylemek lazım.

Açıklanan ilkesel kararların nasıl ve ne şekilde uygulanacağı önem arz ediyor.

Bu kararların içinin iyi doldurulması, pratiğinin iyi yapılması ve alt yapısının sebep-sonuç ilişkisi kurularak etkileriyle beraber değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu kararları başarı elde edecek şekilde uygulamamız ve mutlaka ama mutlaka sonuç odaklı bir pratik geliştirmemiz gerekiyor.

Bunu gerçekleştirebilecek AK hayalimiz, AK fikrimiz, AK Yeteneğimiz var mı?

Evet, var…

Zira son 13 yıldır; millet ve yönetim olarak Geçmişi Düşünerek Geleceğimizi; İstikbal ve İstiklalimizi Düşünerek Bugünümüzü planlıyoruz…

Kaynak: Milat Gazetesi