SENİN DE BİR KARNEN VAR!


Başarıyı ölçen ve başarısızlığı tespit eden öğrenci karnelerini hepimiz biliriz.

Karneleri sadece minik çocuklara ve gençlere hasretmek doğru mu acaba?

Akıl emanetini, şuur nimetini taşıyan her insanın bir karnesi var aslında.

Çocukların pediatrik dünyalarındaki “orta-iyi-pekiyi “gibi değerlendirme ölçütleri ya da

matematiksel aritmetik ortalamaları ifade eden rakamların var edeceği bir gelecek,

telafisi mümkün olmayan değişmez bir istikbal değildir.

Kur’an’ın Nur Suresi 59.Ayetin “Hulum”diye ifade ettiği ergenlik sınırına ulaşmış her insanın A’raf Suresi 172.ayetin ifadesiyle Allah’a karşı imzaladığı manevi bir sözleşmesi vardır.

Gelin hep birlikte özetle de olsa insanlığın karnesine bir göz atalım.

Cansız minik bedenlerin sahile vurduğu bir dünyada insanlığın merhamet ve şefkat karnesinin ne derece başarısız olduğu apaçık ortadadır.

İnsanların inancından, dilinden,renginden, kültüründen  dolayı ötelendiği ve zulme uğradığı bir dünyada insanlığın kardeşlik karnesinin eksilerde olduğu anlaşılmaz mı?

Aç olarak ölenlerin ve tokluk sınırlarının ölümcül obezite tanısıyla hayatını kaybeden zıt kutupların var olduğu bir dünyada insanlığın beslenme karnesi alarm çalmaktadır.

Seçkin zümreye ayarlı Hakk’ı tevdi etme mekanizmaları küresel ölçekte haksızlıklara fırsat tanıyarak Hz.Ömer’in adaletinden uzaklaştıkça telafisi imkânsız kaoslar ortaya çıkmaktadır.

Gelir dağılımındaki adaletsizlikten dolayı insana yakışır bir şereften yoksun kalarak köle ruhlu mahrum bir psikolojiyle fakirlik ve açlık bazen de ölüm sınırlarında sadece gününü kurtarmaya çalışan yığınlarca insanın dünya gezegeninde varoluşu insanlığın karnesine acı bir kırık not olarak düşmektedir.

Bu hayat nasıl olsa bir gün biter. Ölüm meleği görevini ifa eder.

Bitmez ve tükenmez bir hayatı kazanıp ya da kaybetmenin karnesini İsra Suresi 14.Ayet şöyle anlatmaktadır;

 “Al kitabını-yaptıklarını oku”

Dünyevi karnelerin başarılarla taçlanmasını hepimiz isteriz.

Ebedi ve baki hayatın karnesinin başarısını Vakıa Suresi 8.Ayet,

Eshabul Meymene”ifadesiyle teşvik ederek açıklamaktadır.

Dünyevi ve uhrevi başarılı karneler için insaniyete layık bir şerefle hakiki bir mü'min olarak yaşayabilmek dileğiyle....