İhracat Tatsız Başladı Sonu İyi Olsun


Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke ihracatımız 2016 yılı Ocak ayında 9 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalatımız ise 13 milyar 358 milyon dolarda kaldı.

Bu rakamlarla 2015 yılının aynı ayına göre ihracatımız % 22, ithalatımız ise % 19,7 azalmış oluyor.

İHRACAT

 

2015 (milyon $)

2016 (milyon $)

Değişim (%)

OCAK

12.302

9.597

-22

İTHALAT

 

2015 (milyon $)

2016 (milyon $)

Değişim (%)

OCAK

16.646

13.358

-19,7

 Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rakamlara göre Ocak ayı dış ticaret açığı 3,76 milyar dolar.

Dış ticaret açığının yüksek çıkmasının sebebi Ocak ayında ithalatın ihracattan daha az düşüş göstermesi.

2015 yılı da düşüşle kapandı…

Açıklanan istatistiklere göre 2015 yılında da ihracatımız maalesef düşük bir seyirle kapandı.

 

2014 (milyon $)

2015 (milyon $)

Değişim (%)

İHRACAT

157.610

143.883

-8,7

 

2015 (milyon $)

2016 (milyon $)

Değişim (%)

İTHALAT

242.177,11

207.199

-19,7

Bu gelişmeye paralel olarak yıllık dış ticaret açığımız yaklaşık % 26 oranında azalarak 63 milyar 317 milyon dolarda kaldı.

Dış ticaret açığının bu kadar düşmesinin sebebi; ihracata oranla ithalattaki daha hızlı düşüş.

Ülke olarak ne yapmalı…

Ocak 2016 ithalat yapısına bakıldığında ithalatın büyük kısmını hammadde ve yatırım malları oluşturuyor.

Aşağıya aldığım tabloda da yer aldığı üzere Ocak ayı ithalatının yaklaşık % 88’i hammadde ve yatırım malları alışlarına ait.

Mal Türüne Göre İthalat (Milyon $)

 

OCAK 2015

Pay (%)

OCAK 2016

Pay (%)

Yatırım Malları

2.356

15,2

2.105

15,8

Hammadde

12.270

73,7

9.638

72,2

Benzer durum Ocak 2015 için de geçerli.

İhracatımızın düşüş sebeplerini iyi irdelemek lazım:

Düşüş sebeplerinden en önemli iki tanesi dünya ticaret hacminin daralması ve özellikle emtia fiyatlarının düşmesi.

Tabi, bu iki sebebe rağmen ihracatı yukarılarda gerçekleştirmek de mümkün:

Ancak o zaman da ihracatımızın iki önemli yapısal sorunu karşımıza çıkıyor:

1)      Rekabet gücümüzün düşüklüğü ve

2)      yeni “bilgi-teknoloji” yoğunluklu imalatta; dünyada % 2 gibi bir oranla çok alt sıralarda olmamız.

Bu sıkıntımızı çözmemiz durumunda yukarıda dünya ekonomisinde baş gösteren sıkıntılı dönemlerde dahi ihracatımızı yüksek düzeylerde gerçekleştirebiliriz.

Yapısal problemlerimizi çözmemiz halinde özellikle ithalatın azalması gibi yüksek bir faydayı temin etmiş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın yapacakları yurtdışı ziyaretlerinde açılacak yeni Pazar kapılarıyla da mevcut imalat yapımızla ihracatımızı artıracağımız da yüksek bir ihtimal.

Hem devlet hem millet olarak moralimizi bozmadan çıkış yolları aramamız lazım…

İhracata tatsız başladık… Ama… Mutlu bitirmek de mümkün…

Kaynak: milat gazetesi