KARDEŞLİĞE KURULAN TUZAKLAR BOŞUNA!


   En güzel isimlerin sahibine sığınıyoruz.

Yâ Hafîz! Yâ Azîz olan Allah’ım!

Yâ Kavî! Yâ Cebbâr olan Rabbim!

Yâ Vâhid’el-Kahhâr olan Mevlam!

   Yâ Kâdir! Yâ Muktedir olan güç sahibim!

   Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müsteân olan dayanağım!

   Ey Müntakîm ! Ey Azîzü’n Züntikâm! Ey İntikam sahibi Allah’ım  

   Ey Hayrü’n-Nâsirîn olan ve yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ım!

Enbiya Suresi 89.Ayetin diliyle;Bizleri yalnız bırakma Allah’ım!

Nisa Suresi 75.Ayetin diliyle bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım!

Bedr’in arslanlarına, Çanakkale kahramanlarına nusret ve inayet için gönderdiğin melaike ordusunu ümmetin yardımına,beşeriyetin necatına da gönder Allah’ım! 

Bakara Suresi 250.Ayetin lisaniyla;“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

Yâ Rabbena,Ey Rabbimiz!

Sıkıntılarımıza sebebiyet veren içimizdeki sefihler yüzünden Kehf Suresi 10.Ayetinin bildirdiği gibi sana Ashab-ı Kehf’in  Encülüs Dağındaki me’sur ve makbul duâsıyla haykıriyoruz:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir çıkış yolu göster.”
Ra’d Suresi 6.Ayetin beyaniyla cezâsı en şiddetli olan Ey Şedîdü’l-İkâb!

   İkâbını, mukavemet edilemeyen tecziyeni insanlıktan, vicdandan nasipsiz olanlara ders    olarak bildir!

Ra’d Suresi 13.Ayetin işaretiyle tuzağı en şiddetli olan Ey Şedîdü’l-Mihâl!

Ey Hayrü’l-Mâkirîn olan Allah’ım!

İnsanlığın zararına gayret eden zalimlerin tuzaklarını başlarına geçir, mekir ve hilelerini boşa çıkar, hile ve desiselerini sonuçsuz bırak!

Kainatın gül goncası,iftihar tablosu Hz.Muhammed Sav'in diliyle yazımızı nihayete erdiriyoruz.

“İnsanlardan öyle kimseler vardır ki hayrın anahtarları, şerrin de kilitleridirler.

Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları, hayrın kilitleridir. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar kıldığı o kimselere! Yazıklar,veyl olsun şerrin anahtarı olanlara"