İlk Çeyrek ve Yatırımlar


2014 ve 2015 yıllarında Dünya ticaret hacminde düşüş yaşanmış ve özellikle emek yoğunluklu üretim gerçekleştiren ülkelerin ihracatına olumsuz yansımıştı.

Dünya ticaret hacmindeki bu düşüş, 2015 yılında Türkiye’nin ihracatına da negatif yansımış ve % 8,6 oranında azalma gerçekleşmişti.

2016 yılı ile ilgili olarak olumlu durumların yaşanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu pozitif bakışımı 31 Aralık’taki yazımda da genel itibariyle dile getirmiştim.

Nitekim olumlu rasyo ve rakamları almaya başladık.

2016 yılı yatırımlar açısından 2015’e kıyasla daha olumlu sinyaller veriyor.

Ocak-Şubat 2016 Yurtiçi Sermayeli Yatırımların Durumu

Belge Adedi

2015’e Göre Artış Oranı

Sabit Yatırım (Milyon TL)

2015’e Göre Artış Oranı

1.010

51,88

13.772

86,21

Ocak-Şubat 2015 Yurtiçi Sermayeli Yatırımların Durumu

Belge Adedi

Sabit Yatırım (Milyon TL)

665

7.396

 

Ocak-Şubat 2015 dönemine kıyasla yapılan yatırımlarda yaklaşık % 52, tutarsal olarak da % 86 oranında artış var.

Yapılan yatırımların verimliliğine bakıldığında da iyileşmelerin olduğunu görüyoruz: 2015’te yatırımlar/belge tutarı 11,12 milyon TL iken; 2016 yılında yapılan yatırımların belge başına sermaye tutarı 13,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu olumlu durum, sermaye malı ithalatıyla da paralellik arz ediyor.

Ocak-Mart 2016 ve 2015 Sermaye Malı İthalatı

 

Ocak
(
January)

Şubat
(
February)

Mart
(
March)

TOPLAM

(TOTAL)

Yatırım (sermaye) malları-Capital goods
(2016)

   2.105.356

   2.800.140

   3.444.504

   8.350.000

Yatırım (sermaye) malları-Capital goods
(2015)

   2.536.377

   2.465.510

   2.804.918

7.806.805

 

2015 yılına kıyasla 2016’da gerçekleşen sermaye malı ithalatında % 7’lik artış meydana geldi. İthalata sevinilmez, ancak yapılan ithalat yatırımlarla ilgili olduğundan sevindirici yönü ön plana çıkıyor.

Yatırım mallarının son dört yıla ait ithalat seyri ilk çeyrekte ciddi bir kımıldamaya işaret ediyor. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sermaye malı ithalatı 2015 ve öncesine göre ciddi artış göstermiş.

İlk Çeyrek Dönemleri İtibariyle Yıllara Göre Yatırım Malı İthalatı

 

Milyar $

Değişim (%)

2013

8,32

0,6

2014

8,27

-0,6

2015

7,80

-5,6

2016

8,35

7,0

Kaynak: www.dunya.com

Aynı olumlu ivme ihracatta da kendini gösteriyor:

Yatırım mallarının ihracatı özellikle Mart ayında ciddi bir artış gösterdi. Mart 2016 ayında sermaye mallarının ihracatı % 17’lik artışla 1,4 milyar dolara yükseldi.

İlk çeyrekte gerçekleşen yatırım malı ihracatı ise % 9’luk artışla kapandı.

31 Aralık 2015’te Dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak bir yazı ele almış ve değerlendirmeler yapmıştım;

Finans kuruluşlarının tahminlerine göre Türkiye % 2,9 ila % 3,5 arasında büyüyebilir. Göstergeler Türkiye’nin 2016’da % 3’ün üzerinde büyüyeceğini gösteriyor.”

 

The Economist

Dünya Bankası

IMF

Büyüme Tahmini

2,8

3,5

2,9

 

Yukarıdaki verileri dikkate aldığımızda rakam ve rasyoların birbirini desteklediğini ve doğruladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yine bu doneler ışığında; aynı seyrin ve seviyenin devamı halinde 2016 ekonomik büyümemizin tahminlerden daha yüksek gerçekleşeceği kanaatindeyim.

Yeni bir sinerji… daha BÜYÜK bir “hikayeyazmak zorundayız.

Sanırım ona doğru da gidiyoruz… Bu GÜZEL ÜLKEM her şeyin en iyisine layık…

Kaynak: Milat Gazetesi