Para Girişi Devam Ediyor


Dünya ticaret hacminde ve ekonomilerinde sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye ekonomisi başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.

Tabi bazı sıkıntılarımızın da var olduğunu görmezden gelemeyiz.

Ancak bu sıkıntılarımızın büyük kısmı yapısal olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu yapısal sorunların çözümü ancak uzun vadede sağlanabilir.

Bu sorunlar ve çözümleri üzerine daha önceki yazılarımda değerlendirmelerimi okuyucularımla paylaşmıştım.

İhracatımız bakımından en önemli yapısal sorunumuz “yüksek teknolojili ürünlerin” az olması. 2016 Mart ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,9 iken ithalatımız içindeki payı % 17,3 olarak gerçekleşti.

Bu oranları ancak uzun vadeli destek ve programlarla tersine döndürebiliriz.

İhracat arttı ithalat düştü…

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;

İhracat 2016 yılı Mart ayında, 2015 yılının aynı ayına göre % 2,3 artarak 12 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise 17 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,2 azaldı.

Dış ticaret açığı…

Yukarıdaki verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı % 20,3 azalmış oluyor.

Dolayısıyla dış ticaret açığı 6 milyar 205 milyon dolardan 4 milyar 946 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranında iyileşme görüldü:

2015 Mart ayında yüzde 66,9 iken, 2016 Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 72,1 olarak gerçekleşti.

Çin ilk sırada…

Çin’den yapılan ithalat, 2016 yılı Mart ayında 2 milyar 273 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 22 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 395 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 8 milyon dolarla ABD izledi.

AB’ye olan ihracatımız arttı…

Avrupa Birliği’nin ülke ihracatındaki payı önceki yılın aynı ayında yüzde 42,6 iken, 2016 Mart ayında yüzde 49,1 oldu.

Bunda güneyimizdeki sınır komşularımızda var olan iç karışıklıkların etkisi de var. Yani sınır ülkelerine ihracat yapılamayınca AB ülkelerine bir pazar kayması olduğu anlaşılıyor.

AB’ye ihracatımız 2015 yılının Mart ayına göre yüzde 18,1 arttı ve 6 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB ülkeleri içinde en fazla ihracat, İngiltere’ye yapıldı:

İngiltere’ye ihracat 1 milyar 386 milyon dolarken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 219 milyon dolarla Almanya, 652 milyon dolar Irak ve 609 milyon dolar İtalya () takip etti.

Mart ayında para girişi…

Merkez Bankası verilerine göre Mart ayında 2.693 milyon Portföy yatırımı gerçekleşti.

Alt kalemlere bakıldığında yurtdışı yerleşiklerin 999 milyon dolar hisse senedi, devlet iç borçlanma senetlerinde 512 milyon dolar net alım yapıldığı görülüyor.

Diğer yatırım kalemlerinde ise 718 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Diğer taraftan Mart ayında resmi rezervler 1.498 milyon dolar arttı.

Tüm bunlar 2016 Mart ayında ülkeye para girişinin olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Milat Gazetesi