Vergi Affı mı? Matrah Artırımı mı?


Tarifi güç olan bir kavramdır, vergi affı. Birçok tarifini yapabilirsiniz…

Ancak vergi aflarında önemli olan amaçlanan sonuca ulaşılması.

Çoğunlukla; geçmişte ödenmeyen vergileri tahsil etmek, kayıt dışı yapılan faaliyet, mükellef veya işlemleri sisteme dâhil etmek için kullanılır.

Ancak ödenmeyen borçlar için değil, ödenmekte olan kamu alacaklarına ödeme kolaylığı sağlamak için de bazen vergi affına müracaat edilebilir ve edilmelidir.

Vergi afları çoğunlukla eleştirilen uygulamalardır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde vergi afları her zaman olagelen düzenlemelerdir. Ve bazı şeyleri düzeltmek, daha rantabl hale getirmek için müracaat edilir.

Son 30 Yıldaki Vergi Afları

1

04.02.1985

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi

2

03.12.1988

3505 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde)

3

28.12.1988

3512 sayılı Kanun

4

15.12.1990

3689 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde)

5

21.02.1992

3787 sayılı Kanun

6

05.09.1997

400 sayılı Tahsilât Genel Tebliği

7

06.02.2001

414 sayılı Tahsilât Genel Tebliği

8

07.03.2002

4746 (4748) sayılı Kanun ile Emlak Vergisi ile İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Kanunu Geçici Madde 21)

9

27.02.2003

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu

10

22.11.2008

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

11

25.02.2011

6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12

29.05.2013

6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2. Varlık Barışı)

Ortadoğu’daki terör ve iç savaş, dünya ticaretindeki birkaç yıldır olagelen riskler sebebiyle ülkemizin ihracatında düşüşe, turizm gelirlerinde de azalmaya sebep oldu.

Yaşanan bu sıkıntılar iş dünyasını, vergi ve SSK primleri başta olmak üzere geniş kapsamlı af beklentisine soktu.

Diğer taraftan Rusya pazarında yaşanan daralma ve asgari ücret artışından işverene gelen yük bu beklentileri daha da artırdı.

Mesleğim gereği olarak iş dünyasından edindiğim izlenim; kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmaması halinde esnaf, sanayici ve tüccarın ödeme yeteneğinin zayıflayacağı yönünde…

Dolayısıyla hazineye akan para musluğunu devam ettirmek ve akan nehri kurutmamak adına da olsa kamu alacaklarının tahsil edilebilirliğini kolaylamak için yeniden yapılandırmak gerektiğini düşünüyorum.

Şuana kadarki usulden faklı bir basın toplantısı ile duyurulan Bakanlar Kurulu kararında vergi affı sinyali verildi.

Yeni af uygulamasında; 6111 sayılı kanundaki gibi döviz girdisi sağlamak, kanunun önemli bir parçası olacağa benziyor.

Ancak sadece bu haliyle af uygulaması gerçekleştirilirse beklentileri karşılamayacağını düşünüyorum.

29.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun ile yapılan af düzenlemesinde; bir “matrah artırımı” uygulaması bekleniyordu.

Söz konusu matrah artırımı, af düzenlemesi kapsamına alınmayınca bu yöndeki beklentileri daha da artırdı.

Vergi affı mı?.. Yoksa matrah artırımı mı?..

Kanaatimce her ikisi…

İş dünyasında da 2003 yılındakinin benzeri bir “vergi barışı yasası” bekleniyor…

Kaynak: Milat Gazetesi