SAYIN BAKANIM
Necmettin Sağlam

Necmettin Sağlam

SAYIN BAKANIM

22 Nisan 2011 - 19:03

        İl genel meclis üyesi olarak 2009 yılında meclis başkanlığına vermiş olduğum önergede hükümetimizin yapmış olduğu en iyi icraatlardan birisi olan SGK ların birleştirilmesi sonrası ilimizde ortaya çıkan yer probleminin aşılması için meclisin temenni kararı almasını istemiştim.
       Daha sonra yapılan oylamada meclis üyelerimizin tamamı olumlu yönde oy kullanarak temenni kararı alınmış ve gereği için ilgili bakanlığa gönderilmişti. Sonrasında o dönem ilimizin milletvekili olan Mustafa kuş(Allah rahmet etsin) tarafından ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına soru önergesi verilmiş, bakanlık verdiği cevabi yazıda; 5502 sayılı yasa ile Üç kurumun birleşmesiyle mevcut hizmet binalarımızın yetersiz kalması nedeniyle, bazı illerde verilen Kurumumuz hizmetlerinin birden fazla binalara taşınması zorunlu hale gelmiştir. Bu illerimizden biriside Şanlıurfa’dır.
      Aynı amaçlı hizmetin ayrı ayrı binalarda verilmesinden kaynaklanan olumsuzluklar göz önüne alınarak, hizmetin en iyi şekilde verilmesini teminen,
Diğer illerdeki uygun arsalarımız gibi Şanlıurfa Merkez Gölbaşı Mahallesi tapunun 761 ada ve 33 parselinde kayıtlı 60.408,18 m2 alanı arsamız TOKİ’ ye hizmet binası inşa edilmek üzere verilmiştir.
     Ancak arsamızın daha sonra, 1’nci derece sit alanında kaldığı anlaşıldığından arsa üzerine yeni hizmet binası inşa edilmesi mümkün olamamıştır. Daha sonra Belediye ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne nezdinde yapılan girişimler sonucunda; söz konusu arsa üzerine bazı şartlarla bina yapımına izin alınmıştır.
     Ayrıca söz konusu arsamızdan daha merkezi bir konumda bulunan, Kurumumuzun kullanımına ( devredilen Bağ-Kur’a) tahsisli mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Tekel binası olarak tanınan, tapunun 574 ada ve 15 nolu parselde kayıtlı 5.591 m2 arsası bulunan binanın,
    Kurumumuz teknik elemanlarınca binada yapılan teknik incelenmesi sonucunda, Ekonomik değerini yitirdiği ve mevcut durumu ile hizmet binası olarak kullanılmasına yeterli ve uygun olmadığının anlaşılması üzerine,
Binanın yıkılarak arsası üzerine Kurumumuz bütün birimlerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni bir bina yapılabilmesi için, 27.05.2009 tarihli ve 5329831 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, söz konusu taşınmazın bedeli/bedelsiz olarak Kurumumuza tahsis edilmesi istenmiş olup, yazımıza olumlu cevap alınması halinde, iki taşınmazdan en uygun olanına hizmetin en iyi şekilde verilmesine imkân verecek şekilde en kısa zamanda hizmet binası inşa edilecektir.

    Yukarıda da görüldüğü üzere sorun aynen devam etmektedir. Sizden isteğimiz SSK bağ kur emekli sandığı mensuplarımız çok ciddi problemler yaşamaktadır. Şu anda bağ kur hizmet binası öyle bir yerde hizmet vermektedir ki; binada asansör olmadığı gibi yüksek merdivenlerin basamaklarından çıkmak için adeta cambazlık yapmak lazım. Başbakanımızın ifadesi ile ucube bir yapı ben eminim ki şayet başbakanımız görse bu hizmet binasını, derhal yıkılması yönünde emir verir.
     Şu anda belediyemizin SGK ya 86 milyon TL borcu var buna karşılık eski itfaiye binasının hizmet binası için çok uygun bir yer olduğu yapılacak bir takas ile bunun gerçekleşe bileceği inancındayım. Son olarak sizden isteğimiz yapılacak olan bu yeni hizmet binasına vefat eden milletvekilimiz Mustafa kuş isminin verilip onun anısının yaşatılmasıdır.

Bu yazı 10213 defa okunmuştur .

Son Yazılar