Ar-Ge Oranımızı Artırabilecek miyiz?
Ahmet Güzel

Ahmet Güzel

Ar-Ge Oranımızı Artırabilecek miyiz?

23 Ocak 2016 - 19:42

14 Ocak Perşembe günü Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından Ar-Ge faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesine ilişkin olarak yeni bir teşvik paketi açıklandı.

Yeni paket; Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarılmasını hedefliyor.

Bir yenilik olarak tasarım ve araştırma faaliyetleri ve vergi muafiyeti teşvik kapsamına alınıyor.

Yine sigorta prim destekleri de 2023 yılına kadar devlet tarafından karşılanacak.

Diğer bir yenilik siparişler: Ar-Ge ve tasarımı siparişle yapan firmalar da Ar-Ge teşvik indirimlerinden yararlanabilecek

Ayrıca Ar-Ge teşvikiyle tasarım merkezlerinin harcamalarının % 100’ünün vergiden indirimi sağlanacak.

Ar-Ge teşvikinde neler olacak…

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışanların yurt dışında geçirdikleri sürelere tekabül eden ücretler vergi muafiyeti kapsamında olacak.

Ar-Ge teşviki almak için çalışan sayısı 30’dan 15 kişiye düşecek

Teknogirişimle ilgili mezuniyetten sonra 5 yıl içerisinde başvurma şartı, 10 yıla çıkarılacak

Ar-Ge yenilik ve tasarım projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler için gümrük vergisi istisnası uygulanacak

Ar-Ge merkezlerinde çalışanların maaşlarının brüt asgari ücret kadarki kısmını iki yıl süreyle devlet karşılayacak

Teknogirişimde 100,000 liraya kadar olan destek limiti, 500,000 liraya kadar çıkarılacak

Ar-Ge merkezlerindeki firmalara gelir vergisi, stopaj ve damga vergisi istisnası sağlanacak

Üniversite sanayi işbirliği faaliyetinde bulunan öğretim üyelerinin, faaliyetleri sonunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmayacak

Ar-Ge'de kullanılacak makina, teçhizat giderleri için yüzde 50'ye varan hibe desteği verilebilecek.

Ne durumdayız…

Aşağıdaki tabloya 2003 yılından bu yana yıllık olarak yaptığımız Ar-Ge Harcamalarını aldım. Moralimiz çok bozulmasın diye önceki yılları almadım. Çünkü 2003’ten önceki yıllarda durum çok vahim.

 

Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya Oranı (%)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,48

0,52

0,59

0,58

0,72

0,73

0,85

0,84

0,86

0,92

0,95

Özellikle 2007 ve sonrasındaki yukarı trende rağmen oranlarımız çok düşük.

Aşağıya bir çarpıcı tablo daha aldım: Dünyada Milli Gelir ve İhracat sıralaması bakımından önemli sıçramalar gerçekleştirdik.

Ülke

İhracatçı Sıralaması

İhracatçı/İleri Teknoloji Oranı

GSYİH Sıralaması

Çin

2

% 26

2

Malezya

25

% 23

34

Güney Kore

8

% 30

14

Türkiye

32

% 2

17

Kaynak: OECD, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü 2012 verilerinden derlenmiştir.

 

İhracat sıralamasında önemli başarılar elde ettik.

Ancak bu başarılara rağmen bile yüksek teknoloji ürünü ihracat rasyomuz % 2 gibi çok düşük bir oranda.

Ar-Ge ve yüksek teknolojiyi her yerde teşvik etmeliyiz…

Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknolojik ürünleri teşvik konusunda belli yerleri şart koşmamamız gerekir.

Bu tür harcama ve ürünleri sadece teknokent veya başka isimlerdeki yerlere hapsetmeden tüm lokasyonlar için geçerli bir teşvik sistemi geliştirmemiz lazım.

Ve sadece harcamaları değil bu harcamaların neticesinde elde edilecek kazançlar için de lokasyon şartı gözetmeksizin münhasıran vergisel destek sağlamalıyız.

Ar-Ge konusunda % 3 sevileri çok yüksek oranlar.

Ancak sadece harcamaları göz önünde bulunduran bir teşvik sistemiyle bunu sağlamanın mümkün olmayacağını düşünüyorum.

Konuyu bütünsel olarak ele almalı ve desteklemeliyiz.

Yani harcama-ürün-kazanç bileşiğinde bütünsel destek sistemlerini tüm yurt sathında teşvik etmezsek % 3’leri yakalamamız biraz zor gibi.

Başaracağız… Başarmak zorundayız…

Verimlilik perspektifi ile hem ilk ve yeni ürün hem de yüksek teknolojili farklı ürün geliştirmeliyiz…

Sürekli olarak hedefleri yenilemek suretiyle… Geleceği şimdiden öngörmeli ve şimdiden inşa etmeliyiz…

Kaynak: Milat Gazetesi

Bu yazı 12754 defa okunmuştur .

Son Yazılar