Eylem Planı Uygulanmaya Devam Ediliyor
Ahmet Güzel

Ahmet Güzel

Eylem Planı Uygulanmaya Devam Ediliyor

15 Şubat 2016 - 07:02

Resmi Gazetede yayınlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2016 Eylem Planı Uygulanmaya devam ediliyor.

Daha önce asgari ücretle ilgili hususlar hayata geçmeye başlamıştı.

2016 Eylem Planı açıklanırken köşemde kapsamlı bir eylem planı olduğu değerlendirmesinde bulunmuş ve fiili uygulamasının önem arz ettiğini ifade etmiştim.

Şuana kadar olan uygulamada Asgari Ücret dışında genel itibariyle pozitif karşılandığını ifade etmem gerekiyor.

Yürürlüğe giren “Torba Kanunla” Eylem Planının belli hususları yasal zemin kazanmış oldu.

Genç girişimcilere müjde

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olacak olan 29 yaşını doldurmamış gençlerin faaliyeti 3 yıl süreyle ve belirlenen şartlar kapsamında 75.000 lirayı aşmamak şartıyla vergi dışında kalacak.

Küçük Esnafa Vergisel Koruma Sağlanıyor

Basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 8.000 liraya kadar olan kazancı vergilendirilmeyecek.

Gençlere Pasaport Harcı Kaldırıldı

Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.

Memurlara Aylıksız Derece ve Tazminat İmkânı

Memurlarca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kademe ve derece ilerleme imkânı getirildi.

Memurlara Doğum İzninde avantajlar getirildi.

Aynı zamanda “Emniyet Hizmetleri Tazminatı” ve “Emniyet Hizmetleri Ek Göstergeleri” de güncellenerek ve artırılarak iyileştirildi.

Gübre ve Yem’de KDV Yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğindeki hammaddelerin teslimi KDV’den istisna tutulacak.

Diğer taraftan; küspe ve bazı yemlerin satışında da KDV olmayacak.

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği

İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği, Fondan karşılanmak suretiyle ödenmesi sağlandı.

Torba Kanun kapsamındaki bu düzenleme ile vergisel bazı düzenleme ve teşviklerin yanı sıra çalışma ve sosyal güvenlik alanında da icraata geçilmiş oluyor.

Şuana kadar hayata geçirilen teşvik ve destekler daha çok mikro düzeyde kaldı.

Bu uygulamalarla beraber büyük dinamikleri daha çok harekete geçirecek teşvik ve düzenlemelere de geçmemiz lazım geldiğini düşünüyorum.

Kaynak: Milat Gazetesi

Bu yazı 9140 defa okunmuştur .

Son Yazılar