Kapsamlı Bir Eylem Planı
Ahmet Güzel

Ahmet Güzel

Kapsamlı Bir Eylem Planı

17 Aralık 2015 - 15:04

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu 2016 Eylem Planını 10 Aralık Perşembe günü madde madde açıkladı.

Üzerinde iyi çalışılmış bir plan.

İnşallah uygulamada da aynı başarıyı sağlarız.

Eylem Planının ekonomiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren önemli maddeleri şu şekilde karara bağlanmış:

 • Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşmanın, TBMM’nin onayına sunulması. 
 • İmalat sanayi makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnasının getirilmesi.
 • Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılması ve Vergi Usul Kanunu güncellenmesi.
 • Mevcut vergi mevzuatının gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılması. 
 • Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılması.
 • Serbest bölgelerin cazibesinin artırılması.
 • Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması.
 • Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması.
 • Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizmanın kurulması. 
 • Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılması. 
 • İslami finans araçları ve kurumlarının geliştirilmesi. 
 • Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliğinin artırılması ve koordinasyonunun güçlendirilmesi. 
 • Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulması.
 • Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulması. 
 • Dahilde İşleme Rejiminin gözden geçirilmesi.
 • Standart Maliyet Modelinin uygulamaya geçirilmesi.
 • "2016 yılı için asgari ücretin 1300 liraya yükseltilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunulması.
 • Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılması.
 • Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamasına devam edilirken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilmesi.
 • Konut hesabı uygulamasının başlatılması.
 • 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulamanın devam ettirilmesi.
 • Her bir KOBİ için kredi limiti ve vadelerinin artırılması.
 • Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi alınmaması.
 • Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren sigorta priminin desteklenmesi.
 • Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda model geliştirilmesi.
 • İlk kez iş bulan her gencimizin ücretinin bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması.

Yukarıya bazı maddelerini aldığım ve ekonomiyi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren oldukça kapsamlı bir çalışmaya imza atıldığını söylemek lazım.

Açıklanan ilkesel kararların nasıl ve ne şekilde uygulanacağı önem arz ediyor.

Bu kararların içinin iyi doldurulması, pratiğinin iyi yapılması ve alt yapısının sebep-sonuç ilişkisi kurularak etkileriyle beraber değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu kararları başarı elde edecek şekilde uygulamamız ve mutlaka ama mutlaka sonuç odaklı bir pratik geliştirmemiz gerekiyor.

Bunu gerçekleştirebilecek AK hayalimiz, AK fikrimiz, AK Yeteneğimiz var mı?

Evet, var…

Zira son 13 yıldır; millet ve yönetim olarak Geçmişi Düşünerek Geleceğimizi; İstikbal ve İstiklalimizi Düşünerek Bugünümüzü planlıyoruz…

Kaynak: Milat Gazetesi

Bu yazı 10463 defa okunmuştur .

Son Yazılar