Muhtaç ve Yaşlılara Aylık Bağlanacak
Ahmet Güzel

Ahmet Güzel

Muhtaç ve Yaşlılara Aylık Bağlanacak

01 Mayıs 2016 - 01:59

Resmi Gazetenin 26 Nisan 2016 tarihli sayısında çıkarılan torba yasayla bir takım yeni düzenlemeler yapıldı.

Getirilen yeni düzenlemelerden özellikle muhtaç ve yaşlılara aylık bağlanması, toplumun önemli bir kısmını ilgilendirmesi sebebiyle önem arz ediyor.

Aylık bağlanabilmesi için öncelikle 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmayacağını belirtelim.

Türk vatandaşı olmayanlar bu uygulamadan yararlanamıyor.

Bununla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilmiş olanlar aylık bağlanma hakkına sahip olabilecekler.

Bir kere hak verildikten sonra yaşlılık ve muhtaçlık aylığı kesilemez, diye bir şart yok. Muhtaçlık halinin devam etmesi gerekiyor.

Yani muhtaçlık durumunun sona ermesi halinde aylıklar kesilecek.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir gelir veya aylık alanlar da bu uygulamadan yararlanamayacak.

Diğer taraftan;

-Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar,

-Nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de

aylık bağlanma hakkından faydalanamayacak.

Yasaya göre muhtaç sayılabilmek için;

65 yaşını dolduran Türk vatandaşı sıfatını haiz olanların her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla ise aylık bağlanamayacak.

Yani aylık ortalama gelirlerinin asgari ücretin net tutarının 1/3’ünden az olması gerekiyor.

Asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla gelir sağlaması “mümkün” olan kimseler de muhtaç kabul edilemeyecek ve kendilerine aylık bağlanamayacak.

Bazı Muhtaçlara Daha Yüksek…

Yukarıdaki şartlara göre aylık bağlanan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarından;

-başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre sağlık kurulu raporu ile ıspat etmeleri halinde

engelli maaşı bağlanacak.

Yani başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceğini kanıtlayan kimseler, yaşlılık maaşına göre daha yüksek aylık alacaklar.

Mali Sorumluluk Sigortası…

6704 sayılı Torba Kanunla yapılan düzenlemeyle Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar genişletilmiştir:

-Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

-İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

-Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler

Mali sorumluluk sigortası dışında bırakılmıştır.

Normal şartlarda bu düzenlemelerin sigorta bedellerinde indirimi beraberinde getirmesi gerekiyor.

Hal böyle olunca sigorta şirketleri trafik sigortası ücretlerini düşürecekler mi, bekleyip göreceğiz.

Çıkarılan 6704 sayılı Kanunda aynı zamanda; şahsen muhteşem ve yüzyılın projesi olarak gördüğüm “Kanal İstanbul” projesinin yasal zeminine ilişkin düzenlemeler de mevcut.

Kaynak: Milat Gazetesi

Bu yazı 13365 defa okunmuştur .

Son Yazılar