Bir toplum hayal ediyorum
Ahmet Polat

Ahmet Polat

Bir toplum hayal ediyorum

16 Ocak 2014 - 23:35

Üst ve orta sınıfların sahip olduğu eğitim imkânlarını, eğitimde fırsat eşitliğiyle eğitimsiz yığınlardan oluşan varoş ve kırsaldaki alt sınıflara sunmakla bilgi toplumuna dönüşmüş bir TOPLUM hayal ediyorum.

 

Bilgi toplumuna ulaşılmasıyla, toplumun tüm beyinlerinin toplumun kalkınmasına hizmet edecek şekilde akademik, siyasal, tekniksel, sanatsal ve ekonomiksel olarak alttan üste doğru kendini yetiştirmiş SEÇKİN insanların dolaşımıyla üretimi artıran ve bu sayede tüm sınıflara ekonomik ve sosyal refahı sağlayan bir SİSTEM hayal ediyorum.

 

Toplulukçu zihniyetinden toplumcu zihniyetine dönüşerek şeffaf bir topluma ulaşabilen, bireyin kendini gerçekleştirebildiği, şeffaf bir yapı ile birey ve toplumun çıkarlarının örtüştüğü bir zeminde, bireyin kendi çıkarlarını gözeten pozisyonunun toplumun çıkarlarını gözeten pozisyona denk geldiği bir SOSYAL YAPI hayal ediyorum.

 

Gelir düzeyinin, yaşam biçiminin ve toplumsal saygınlık derecesinin sınıfsal ayırımın ana ölçütü olduğundan; eğitimde fırsat eşitliğiyle eğitimsiz yığınları eğitimli sınıfa dönüştüren; varoşları ve kırsal alanları kentsel dönüşüm ile bu insanlara iyi bir yaşam biçimi sunan; ekonomik kalkınmayla alt sınıfların refah düzeyini yükselten ve bunların gerçekleşebilirliği için politikalarında önceleyen DEVLET ve HÜKÜMETLER hayal ediyorum.

 

Siyasal ve demokratik kültürü toplumun kültürel felsefesine empoze ederek din, dil, ırk, mezhep, sınıf ayırımını barındırmayan bir KÜLTÜR hayal ediyorum.

 

Dinci, kafatasçı ve ulusalcı siyaset yerine, ekonomik modeller ile sosyal hak ve özgürlükler üzerinden siyaset yapan ve kendi içinde bile demokratik olan PARTİLER hayal ediyorum.

 

Varlık nedenleri toplumsal kuralları ve ilişkileri gerçek anlamda icra etmek olan kurumların, toplumun bir kesimi için işlevsel, diğer kesimleri için engelleyici olmayan, toplumun tümü için işlevsel ve şeffaf olan KURUMLAR hayal ediyorum.

 

Bir topluluğun veya gizli yapılanmaların hizmetinde ve güdümünde olmayan, kendi tabanının çıkarlarını savunurken bile toplumun çıkarlarına zarar vermeyen sendikalar, odalar ve derneklerden oluşan TOPLUMSAL BASKI GRUPLARINI hayal ediyorum. 

Bu yazı 5232 defa okunmuştur .

Son Yazılar