Urfalıların siyasal eğilimi
Ahmet Polat

Ahmet Polat

Urfalıların siyasal eğilimi

18 Mart 2014 - 17:37

Urfalıların toplusal yapıları, büyük çoğunluğu Aşiret soylu, az sayıda kent soylu Eşraflardan oluşmaktadır. Etniksel yapı Kürt- Zaza, Arap, Urfa Yerlisi ve Türkmenlerden müteşekkildir. Dini yapı ise ekseriyeti Sünni İslam, ekalliyeti Alevi İslam oluşturmaktadır.

 

Toplumsal yapının alt gruplarını aşiretler oluşturduğundan toplulukçu feodal kültürün derin izleri görülmektedir. Toplumsal yapı, farklı etnik gruplardan oluştuğundan zaman zaman gizil bir şekilde etniksel taassup kendini göstermektedir.

 

Bireylerin toplumsallaşması dinsel, etniksel ve feodal yapılar içinde tamamlanmış olması, dinin felsefi yönü yerine, şekli yönü yaşamın her alanında şiddetli bir şekilde kendini hissettirmektedir. Böylelikle etniksel, feodal ve dinsel referanslarla toplumsallaşmalarını tamamlayan bireyler arasında farklı dünya görüşleri yerine, büyük çoğunluk tarafından aynı dünya görüşü edinile gelinmiş, toplumun kültürü de geleneksel kapalı yapıyı almıştır.

 

Cumhuriyet Döneminde Kemalist Devrimlerin değişimine direnen geleneksel erkler, çok partili dönemde sağ ideolojilerin temel taşını oluşturmuştur. Böylelikle geleneksel yapıya sahip Urfa toplumunun büyük çoğunluğunun genel siyasal eğilimi, günümüze değin sağ partilerden yana olagelmiştir. Zaman zaman tepki sonucu veya Türkiye milliyetçiliği algılamasıyla ırkçı-milliyetçi sağ partilere eğilim görülse de, genel eğilim muhafazakâr ve liberal ideolojileredir.

 

Milliyetçiliğin etkisiyle Kürt solu, Türk solundan ayrılarak aşamalar şeklinde evrimleşerek nasyonal-ulusalcı, sol milliyetçi ve en son demokratik halk hareketine dönüşmüştür. Halkların Demokratik Partisi ile tüm halkları kapsayacak şekilde siyaset hedeflenmekte; ancak bunun başarııya ulaşması, hareketin yumuşaması ve kendini iyi anlatmasıyla orantılıdır. Bu hareket, Urfa'da da olduğu gibi geniş kitlelere yayılarak liberal ve muhafazakâr kesimlerden de insanları içine çekmiş olmasıyla sağa bir yakınlaşması da görülmüştür. Ancak, hareket içindeki farklı dünya görüşlerine sahip solcular, liberaller ve muhafazakarlar arasında fraksiyonlar olma ihtimaliyle birlikte, istenilen anayasal hakların doyuma ulaşması durumuna bağlı olarak, ileride ayrışmanın olacak olması da doğaldır.

Bu yazı 8960 defa okunmuştur .

Son Yazılar