Vizyon Urfa
Ahmet Polat

Ahmet Polat

Vizyon Urfa

31 Ekim 2014 - 12:52

    Vizyon; geçmişten ve bulunulan koşullardan hareketle, gelecekte nasıl olmak istediğimizin öngörüsüne ulaşmak ve bunları gerçekleştirmek için mevcut imkânların ve kaynakların kullanılmasıdır. 

 

    Bireyler; sosyal, siyasal, ekonomik, sanat, spor ve edebiyat gibi kültürün tüm alanlarında yaşadıkları anın hemen sonrasındaki ideal yaşam için, ne yapılması gerektiği hakkındaki görüşlerini, yine edindikleri vizyondan alırlar.

 

    Vizyonlu bir kişi, gelecekteki optimum bir duruma ulaşmak için şimdiden gerekli adımları atar. Vizyonsuz bir kişi de yetersiz öngörüden, gerekeni yapmadığından, hep verimsizlik ve sorunlarla karşı karşıya kalır.

 

    Urfalılar, gerek bireysel ve toplumsal, gerekse de kurumsal olarak özelde ve kamuda çağdaşlık ve modernlik konusu açıldığında, her alanda ideal topluma özlem ve hayallerini söylenir dururlar.

 

    Hızlı bir gelişmeyi bıraka dursun, stratejik vizyon düşünseli olmadığından, geçmişte, ileriye yönelik belirmiş ihtiyaçlar ve gereklilikler için adım atılmadığından, şimdilerde büyük bir soruna dönüşmüş, zamanı işgal edecek şekilde çözümlenmeleriyle uğraşılmaktadır.

 

    Mesela eğitim olarak; 2 milyon nüfusuyla Urfa toplumunun büyük bölümü gerek bilinçsizlikten ve yoksulluktan, gerekse de her türlü fırsat eşitsizliğinden dolayı eğitimsizdir.

 

    Pamuk, hububat, mısır ve fıstıkta Türkiye’nin en büyük ambarlarından olan Urfa, istihdamı artıracak şekilde tarıma dayalı sanayisini besleyip çeşitlendirecek, esnaf piyasasında parasal sirkülâsyonu artıracak olan tarımda; GAP’ın bitirilmesi için istekçi olunmaması, verim düşürücü olan zararlıların ve hastalıkların geç teşhis edilmesi, büyük bir öngörü eksikliğidir.

 

    Yetersiz ve bilinçsiz girişimcilere karşılık, yeni girişimci sayısının artırılamaması, kalifiye elemanının yetiştirilememesi, tarıma dayalı sanayide katma değerin sağlanamaması ve tarım dışı sanayiye geçilememesi, genel bir vizyon ve strateji yoksunluğunun kurbanıdır.

 

    Siyasette, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde donanımlı kişilere yeteri kadar yer verilmemesi; kentsel dönüşümü hızlandırmak ve ucuz konut üretmek için imar alanlarının genişletilmemesi; kalıcı geliri sağlanamayan Şanlıurfaspor’u ve diğer takımları alttan besleyen sporcularn yetişmesi için her semtte spor komplekslerinin kurulamaması; sanat ve kültürel alanlarda sosyaliteyi artıracak cazibe alanlarının oluşturulamaması; turizmi canlandırmak için kentin önde gelen özellikleri üzerinden marka şehir yaratılamamasının temelinde yine sistemsel vizyon eksikliği yatmaktadır.

 

            

Bu yazı 12533 defa okunmuştur .

Son Yazılar