Türkiye Gençlik Konseyi
Barış Durak

Barış Durak

Türkiye Gençlik Konseyi

29 Eylül 2012 - 15:02

18 Mart 2010 yılında Ülkenin farklı İllerinden 81 Derneğin Katılımıyla Çanakkale de bir araya gelen gençler Rıdvan Söylemez önderliğinde Türkiye Gençlik Konseyi’ni kurdu.

Tarihlerin hep 18 Marta denk getirilmesinin amacı Çanakkale’deki o birlik ve beraberlik ruhunu aşılamaktır. Rıdvan Söylemez, her türlü ötekileştirmeye ve ırkçılığa karşıdır. Ona göre en büyük milliyetçi vatanı için görevini en iyi yerine getiren  ve Ne Mutlu Ülkem İçin Çalışan İyi Bir İnsanım Diyendir.Türkiye Gençlik Konseyi hiç bir siyasi Partinin tekelinde değildir.Sağ,Sol demeden bütün siyasi parti temsilcileri TGK Çatısı altında yer alır.Türkiye Gençlik Konseyi olarak:

1- Bütün insanlarımızı Anadolu coğrafyasında kurulu “TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ” adı altında büyük bir aile, diğer ülkeleri de komşu aileler olarak kabul etmekteyiz. Bunun felsefesini de Anadolu’da yaşayan Mevlana Cellaleddin-i Rumi, Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre gibi ermişlerin yürümüş oldukları yoldan almaktayız. Barışın önce toplum arasında sonrada Dünya da olmasının tek yolu insana verilen değerle mümkündür. Bizim hedefimizde bu barışın sağlanmasıdır.

2- Ülkemizde yaşayan tüm insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara saygı duyuyoruz. Bize göre farklı olmanın bazılarının korktuğu gibi ülkemizde bölünme yerine bu farklılıklar pekiştirici kültürel zenginliklerimizdir. Ülkemizdeki bu farklılıklara sahip çıkıp bu farklılıklar için gereken sorumlulukları yerine getirmek en büyük amaçlarımızdan biridir.

3- Milletimizin ülkesiyle ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü savunur, geçmişten gelen tüm değerlerimizi koruyarak ve onlara her koşulda sahip çıkarak, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta bu hedefi aşabilmek için gerekli her çabayı gösterecek. Bu hedefe ulaşırken yine Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” temel yol göstericimiz olacaktır.

4- Türkiye Gençlik Konseyi olarak; İçte ve dışta güçlü duruşun adaletle mümkün olduğuna inancımız tamdır. Demokratik, bağımsız ve adil bir hukuk sisteminin ülkemizde uygulanması için her türlü çalışmayı yapacak ve bunun için gerekli olan hiçbir şeyden kaçınılmayacaktır. Çünkü Anadolu gençleri olarak hukukun üstünlüğünü en önemli unsur olarak saymaktayız. Ve her koşulda milletimizin, ülkemizin ve devletimizin bağımsızlığını ve üniter yapısını korumayı amaçlamaktayız. Sosyal adaletin ülkenin tüm kurumlarında ve toplum içinde hâkim olmasından ve böyle bir yapının oluşmasından yanayız.

.5- Ekonomide serbest piyasanın her türlü önkoşulunu yerine getirmiş, üretken dünya ile bütünleşmiş aynı zamanda dünya ile rekabet edebilen bir ekonomik yapıya ulaşmayı hedefler ve bunun için gençlik olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ayrıca dinamik sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması, gelir ve refah dağılımının dengeli dağıtılmasını amaçlamaktayız. Bilim ve teknolojiye her açıdan önem veren bir yaklaşım içinde olup yapılacak her türlü bilimsel gençlik çalışmalarını destekleyerek genç beyinlerimizin dışarıya beyin göçünü engelleyip bu beyinlerin ülkemiz için çalışmalarını amaçlamaktayız.

2.6- Aileyi toplumun temel direği olarak kabul etmekteyiz. Geçmişimizle ve geleceğimiz arasında köprü görevini yerine getiren aile kurumu; ülkemize has adet ve geleneklerimizin yeni kuşağa aktarılmasında en vazgeçilmez sosyal kurumdur. Bu kuruma yönelik tüm yoz yönelimlere karşı her zaman elimizden geleni yapacağız ve bu kurumu her şekilde koruyacağız.

.7- Avrupa Birliği ülkemizin tarihsel bir hedefidir. Bu hedefin doğru bir hedef olduğuna inanmaktayız. Müzakere sürecinde önümüze konulan reformları ülkemize yararlı gördüğümüz için gerçekleşmesini savunmaktayız. Ülkemizin yararına olmayan hususlarda gerekirse müzakere masasından kalkmasını savunan bir anlayıştayız. Dış politikada barış ve işbirliğinden yana bir tavır içindeyiz. Bölgesel ve küresel işbirliklerinde öncü, katılımcı ve etkin bir ülke, bölgemizde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın mimarı bir Türkiye den yanayız.

.8- İnsanlarımızın insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan hukuk devletinde üstünde olan sosyal devlet ilkelerinin gerçekleştirilebilmesi için gençlik olarak elimizden gelen çabayı göstermek, yurttaşları arasında ayrım göstermeyen çatışmacı dil ve tarzdan barışçı, uzlaşmacı, dayanışmacı toplumsal hayata devletin dönüşümü için ANADOLU felsefesine uygun olarak mücadele edeceğiz. Devleti insanı yaştaki devlette yaşasın felsefesiyle, bireylere hizmet için oluşturulmuş etkin bir hizmet kurumu olarak görmekteyiz. Herkesin özellikle gençliğin güven içinde gelişmiş kalkınmış refah düzeyi yüksek her yönden BÜYÜK TÜRKİYE sevdalısı olma ilkesine, Anadolu coğrafyasının tüm değerlerine bağlı bir gençliğin oluşmasından yanayız.

9- Gençlik hem Anadolu kültürünü aileden alan bireyler, hemde ilmi olarak her türlü donanıma sahip olan bir yapıda olmalıdır. Bundan dolayı üniversitelerimizde bilimsel araçlarla bir eğitim, öğretim ve öğrenim anlayışının yerleştirilmesi bunun pratiğe geçmesi kanaatindeyiz. Artık boş yere boş işlerle vakit geçiren bir gençlik yerine okuyan, kendini geliştiren ülke sorunları için kafa yoran bir gençliğin oluşturulması temel hedefimizdir.

İşte bu güzel düşünceyle hareket eden gençlik gittikçe büyüyor ve gelişiyor. Bende bu oluşumda yer almanın haklı gururunu her geçen gün yaşıyorum.

 

Bu yazı 8249 defa okunmuştur .

Son Yazılar