BİR ÖMRE BEDEL OLAN KADİR GECESİ
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

BİR ÖMRE BEDEL OLAN KADİR GECESİ

01 Ağustos 2013 - 16:37

Kadir gecesi, Kur’an’ın muhataplarına “vahyin kadr ü kıymeti”ni bildirerek şu mesajı verir: Ey insanoğlu! İndiği sıradan bir geceye bin aydan hayırlı bir değer yükleyen Kur’an, senin yüreğine, hayatına, ticaretine, eğitimine ve her şeyine inmesi halinde sana vereceği değeri sen hesap et! İndiği coğrafya bilinmez bir çöl olan Mekke’yi “şehirlerin anası”, indiği insan olan Yetim-i Abdulmuttalib’i(s.a.v.) onsekizbin âleme rahmet kılan bu vahiy, senin hayatına hayat olduğunda sana ne değerler katmaz ki?”

 

Allah için yaşanmayan bir hayat, bir gece kadar kısa süren bereketsiz bir ömrün ta kendisidir. Her şeyin sahibi olan Allah’ın rızası dairesinde harcanan bereketli bir ömrün bir tek gecesi ise,  Kadir suresinde müjdelendiği şekliyle “bir ömre bedel” emsalsiz büyük bir kazancın adıdır.

 

Kur’an-ı Kerim’in Kadir suresinde,1000 rakamının çağrışımıyla “Bin aydan hayırlıdır” ifadesi, “bir ömre bedel” bu gecenin faziletini tarif etmektedir. 83 yıla tekabül eden “bin ay” söylemi ile “akla gelebilecek en uzun süreli ömür” müjdesi ön plana çıkarılmaktadır.

 

Duhan Suresinde de bu gecenin bereketine dikkat çekilmiş ve bu gecenin bereketini ifade etmede dil kifayetsiz kalmakta, mecaz devreye girmektedir. Kadr ü kıymeti hakkıyla bilinmesi gereken bu gecenin kıymet ve bereketi kendisinden değil, kendi dışından ona verilen ve yüklenen “vahy-i ilahi”den kaynaklanmaktadır.

 

Kadir gecesine“değer yükleyen unsur”un Kadir Suresi’nin hemen girişinde belirtildiği şekilde nüzul eden “ilk vahyin” olduğu sarahaten(açıkça)anlaşılmaktadır. Tüm bu anlamlar dikkate alındığında kadir gecesinin  “ölçme ve değerlendirme gecesi” anlamına geldiğini söylemek mümkündür.

 

Bu gecenin Ramazan ayının şerefli halkasında olduğunu belirten Bakara 185.ayet bu sırrı açıkça ortaya koymaktadır: “insanlık için bir rehberlik, rehberliğin belgelerini barındıran bir doğru yol kılavuzu ve iyi ile kötüyü ayırmaya yarayan bir bilinç kaynağıdır(Kur’an).”

 

Hak ile batılı birbirinden ayırt edici özellik anlamına gelen Kur’an’ın  “Furkan“özelliği taşıması, muhataplarını “ölçme ve değerlendirme şuur”uyla donatması demektir. Kur’an tüm unsurlarıyla kendisine samimi muhatap olana bu bilinci kazandırarak onu zulumattan(karanlıklardan) nura (aydınlığa) çıkarır.

 

Kadir gecesine atfedilen “değer” ve kıymet”in bizzat gecenin kendisinden kaynaklandığını kabul ettiğimizde  “Kadir gecesi bizatihi kutsal bir zaman parçasıdır” dememiz gerekir. 355 günlük her yıl gezen “ay yılını” dikkate aldığımızda o geceye tesadüf etmek ancak 33 yıllık bir bekleyişe bizi mecbur eder. Hz. Muhammed(s.a.v.)in bu gecenin tespiti konusundaki ilahi hikmet gereği farklı beyanlarını nazara aldığımızda bu geceye ulaşma azmimiz bu gece ile komşu olan gecelere de değer katmaktadır.

 

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in “ilahi genel af” olan bu gecenin vaktini bilmediğini değil, söylemekten kaçındığını dile getirenler bunun gerekçesinin ise “ istismar edilme” kaygısından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir.

 

Kur’an’ın ifadesine göre “Darul Mukame”(ebedi ikamet yurdu)olan ahiretin yanında bu dünya hayatı bir “gece” gibi düşünüldüğünde, “Kur’an” bu dünya gecesini tenvir edip aydınlatan bir “nur”, hatta bir dolunay mesabesindedir. Genelde Kur’an ve özelde Kadir suresi bir kurtuluş reçetesini bu gece insanlığa müjdelemektedir. Ahirette insanlığın şafağı attığında aklı başına gelecek, ama vahye sırt dönüp kitabı arkalarına atanlar için iş işten geçmiş olacak ve yapacakları bir şey olmayacaktır.

 

Vahyin anlam ve değer katmadığı bir ömür “bir gece” kadar bereketsiz ve kesiktir. Vahyin inşa ettiği bir hayatın her gecesi bir ömür kadar bereketlidir.

 

Kadr-ü kıymetine yakışır bir şekilde eda edilmesi gereken Leyle-i Kadrinizi tebrik eder, hayatımızın her bir gecesi bir ömür gibi bereketlere vesile olsun inşallah. Vahyi hayat kılmak dileğiyle vesselam

 

Bu yazı 37968 defa okunmuştur .

Son Yazılar