ÇOCUKLARIMIZA YARINLARINI BAYRAM ETMELİYİZ
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

ÇOCUKLARIMIZA YARINLARINI BAYRAM ETMELİYİZ

27 Nisan 2013 - 17:30

 

Nikâh bağıyla bir araya gelen kalplerin en tatlı meyvesi olan çocuklar, ana ve babaya Allah’ın verdiği değerli bir emanettir. Dinen sorumluluk sınırına henüz ulaşmamış ma’sum çocukların günahsız temiz kalpleri lekesiz bir cevher, temiz bir toprak mahiyetinde olup, mum gibi her şekle girmeye müsait bir yapı arz eder.

Fıtraten(yaratılış olarak)temiz ve günahsız olarak yaratılan çocuklara iman, İslam, Kur'an ve ilahi emirler öğretilir ve bunlara uymaya alıştırılırsa, her iki hayatın saadetine ulaşmalarına en büyük destek verilmiş olunur. Eğer bu manevi değerler öğretilmez ve davranış olarak kazandırılmaz ise, dünyevi ve uhrevi şekavet(kayıp) kaçınılmaz olur. Çocukların yapacakları her iyilik ve fenalığın sevabı ve günahı, başta onların dünyaya gelmelerine sebep olan ana-babalarına ve onlarını eğitmekle mükellef hocalarına-öğretmenlerine yazılır.

Hayatını eğitime adamış en büyük muallim Hz. Muhammed(s.a.v.)Hadis-i Şeriflerinde buyururlar ki:
Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an’ın her harfi için, on kere Kâbe-i muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamette, başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir.
Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gidecektir. Çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup, evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim’i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler o gün hüsrana uğrayacaktır.

İlahi müfredatın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim’in Tahrim Suresi 6.Ayet’inde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
Kendinizi ve ailenizi Cehennem ateşinden koruyun!
Şefkat ve merhameti sınırsız rabbimiz, nefislerimizi ve aile fertlerimizi, yakıtı insan ve taş olan Cehennem ateşinden korumamızı bize emretmektedir. Elli-atmış senelik kısa bir dünya hayatı için çocuklarımızı dünyevi tehlikelerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete duçar olmaması için ahiretlerini de korumamız önemle gerekir.

Çocuklarımızın dünya ve ahirette hüsran içinde olmalarına en büyük sebep kötü arkadaştır. Kötü arkadaşlar, onun,  yalancı, hırsız, saygısız ve imansız, İslamsız ve faziletsiz olmasına sebep olabilir. Çocukta gözüken iyi bir hareketi hemen takdir etmeli, mükâfatlandırmalıyız. Başkalarının yanında bezen onu övmeliyiz. Sık sık azarlanan çocuk, kusur yapmağa cesaretlenir, gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin meydana getireceği zararları, kendisine “kavl-i leyin”(tatlı dil) ile anlatılmalı ve münasip bir lisanla ikaz edilmeliyiz.

Kötü ahlâkı iyi ile değiştirmek ve çocuklarımızın yaratılıştan var olan fıtratlarını güzel seciyelerle beslemek mümkün olduğu için Hz. Peygamber efendimiz; “Ahlâkınızı güzelleştirin” buyurmuştur. İslam dini, güzel ahlâk üzere te’sis edilmiştir. Güzel ahlâklı olan iki cihanda rahat olur.
Evlatlarımızın hayat boyu psikolojik ve ruhi dünyalarında olumsuz izler bırakacak ve onları da şiddete itecek dayak ile asla cezalandırmamalıyız.
En vahşi hayvanlar bile terbiye ile ehil hale getirilebiliyor. Hiçbir zaman armut çekirdeğinden portakal olmaz. Fakat portakal fidanını büyüterek, gerekli aşı ve tedbirlerle kaliteli portakal veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. İnsan tabiatında bulunan bazı kötü arzular, emeller yok edilemese de, yüzünü güzel bir tarafa çevirerek terbiye ve güzel ahlak ile Islahı mümkün ehil bir hal alabilir.

Çocuklar için tertip edilen ve adını çocuktan alan tüm çocuk bayramlarını ve etkinliklerini yürekten kutluyorum. Geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır. Çocuk bayramlarında masum bedenlerin ellerindeki renkli balonlar, büyüdüklerinde patlamaya hazır ”balon hayatlar” a dönüşmesin. Hayalleri ve umutları güneşler gibi parlak ve sımsıcak olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve onlara yaşanabilir güzel yarınlar bırakabilmek dileğiyle mutlu yarınlar…

 

Bu yazı 18584 defa okunmuştur .

Son Yazılar