EN GÜZEL ÖVGÜYE LAYIK İNSAN
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

EN GÜZEL ÖVGÜYE LAYIK İNSAN

21 Nisan 2013 - 14:00

 

Sevginin zirve ismi olan Hz. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) hakkıyla sevebilmek ve muhabbeti ona hasretmek için O’nu çok iyi tanımak gerekir. Kur'an'da Yüce Mevla’mız O’nun ulvi ahlakına ve rahmetinin şumulune işaret ederek “Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerinesin, biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyurmuştur. Tüm maneviyat ve çıkış yolları Peygamber efendimizin Tarik-i Ahmediye’sinden(sünnetinden)geçmektedir.

İmam Buseyrî’nin ifadesiyle O’nu ilahlaştırmamak şartı ile her türlü övgüyü efendimize yapmalıyız.Hz. Peygamberi tanımayı ve O’na tabi olmayı en büyük şeref ve hedef olarak gösteren İmam Rabbanî Mektubat’ında Efendimizi şöyle anlatmış ve bir “kıymet abidesi” olduğuna işaret etmiştir: Allah Teâlâ’ya sığınarak ve O’ndan yardım dileyerek ikrar ediyorum ki: Muhammed “aleyhisselâm”, Allah Teâlâ’nın Resulü, Âdemoğullarının Efendisidir. Kıyâmet gününde en çok ümmeti olan da O’dur. Öncekiler ve sonrakiler arasında Allah katında en şereflisi O’dur. Kıyamet günü kabirden en önce kalkacak olan odur. En önce, O şefaat edecek ve O’nun şefaati herkesten önce kabul edilecektir. Cennet kapısını önce o çalacak ve Hakk Teâlâ kapıyı O’nun için açacaktır. Kıyamet gününde Livâü’l hamd denilen bayrak, O’nun elinde bulunacak. Âdem “aleyhisselâm” ve O’nun dışındaki (bütün müminler ve peygamberler de), bu bayrak altında bulunacaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), kendisi ile alakalı olarak bir hâdis-i şerifinde; “Kıyamet günü, önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakîkati bildiriyorum, öğünmüyorum”, buyurdu. Bir hadîs-i şerîfde, “Ben Allah Teâlâ’nın habîbiyim, sevgilisiyim. Peygamberlerin reîsiyim. Bunda övünmek yok”. Bir diğer hadîs-i şerîfde, Peygamberlerin sonuncusuyum, öğünmüyorum. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah Teâlâ insanları yarattı. Beni insanların en iyisi arasında kıldı. Sonra insanları fırkalara (kavimlere, ırklara) ayırdı. Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra onları kabile kabile ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra, bu cemâati evlere ayırdı. Beni, en iyi evden (yanî âileden) dünyâya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi âiledenim. Kıyamette, herkes sustuğu zaman, ben konuşacağım. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte, onlara şefâat ediciyim. Kimsede ümit kalmadığı bir zamânda, onlara müjde vericiyim. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livâ-i hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerdi, en keremlisiyim... Kıyâmet günü, Peygamberlerin imâmı, hatîbi ve hepsine şefâat edici benim. Bunları öğünmek için söylemiyorum.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Allah’ın mahbûbu(sevgilisi) olduğu için, O’nun izinde olanlar da aynen O’nun gibi sevgili makamına yükselir. Allah sevgilisinin ahlâkını taşıyanları da Allah sever. Hz. Peygamberi övenler kendilerine de bir bakıma değer katmış sayılırlar.Bu sırra binaen İmam-ı Rabbani mektubatında;”sözlerimle Hz. Muhammed’i övmedim, Bilakis O’nunla sözlerimi övdüm”demiştir.

Kutlu doğmak için Bakara Suresi 44.Ayetin şu hakikatini anlamak ve yaşamak gerekir:“İnsanlara iyiliği emreder de kendinize(iyilik edildiğini) unutur musunuz?”

Efendimizi(a.s.v.)hayata taşımayı amaçlayan her etkinlik ve kutlu doğum haftası vesilesiyle icra edilen tüm faaliyetler kalplerde Hz. Peygamber sevgisinin hakkıyla idrakine hizmet etsin inşallah. En güzel salâtlar ve kâmil selamlar O’na ve Al-i Beyt'ine(ailesine)olsun.

 

Bu yazı 20830 defa okunmuştur .

Son Yazılar