İSLAM\'DA SİYASETİN YERİ
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

İSLAM\'DA SİYASETİN YERİ

04 Kasım 2013 - 08:43

Eğitmek, gütmek, terbiye etmek, bir şeye yön belirlemek anlamlarına gelen siyaset, Allah’ın insana ihsan ettiği yeteneklerden akıl, irade ve fıtrat ile birlikte hareket ettiğinde bir anlam taşıyabilmektedir. Atlara binerek onları terbiye edip yönlendiren “seyis” in taşıdığı kelime kökü ile siyasetin toplumsal yönlendirme anlamı aynı kök karede buluşmaktadır.

    İlk insanla başlayıp son insana kadar sürecek ve insanlığın değişmez değerlerinin diğer adı olan fıtrat dini İslam, “bir yönetme sanatı olan siyaseti”  insanlığın hizmetinde at koşturan bir seyis olarak görmek istemektedir.  

Siyaseti “pratik ahlak” olarak tanımlayan sosyal bilim uzmanlarına göre akıldan, fıtrattan, kaynağından kopartılan siyaset, kullanıcısının sıfatına bürünerek onun zaaflarından dolayı itibarsızlaşabilir.

 

Allah en büyük yöneticidir. Alanı 510 milyon kilometrelik dünyaya ait küçücük bir toprak parçasını yönetenlerin siyaseti(yönetimi) olsun da 18 bin âlemin tezahürü olan bu kâinatın Rabbi’nin bir siyaseti(hâkimiyet ve yönetimi) olmasın?

 

Kur’an’ın Taha Suresi 5.Ayetinde “O sonsuz rahmet sahibi arşa istiva etti, arşa kuruldu.” ifadesiyle Yüce Allah’ın âlemlere olan hükümranlığına dikkat çekilmektedir. Kur’an’da geçen “Arş” ilahi hükümranlık makamıdır. Yani “faallün lima yürid” olan Allah’ın yetkisini rahmeti ile kullanması anlamına gelmektedir.

 

Taha Suresi 5.Ayeti bize siyasetin rahmete dayalı olması gerektiğini, rahmete dayandığı zaman adil siyaset olacağını haber vermektedir. “Er’Rahman â’lel arş isteva”nın anlamı şudur; Rahmete ve adalete dayanmayan siyasetten adalet değil zulüm tecelli eder. Böylesi bir durumda zulum başına adalet külahı takarak similasyon yanılgısı oluşturabilir.

 

Kur’an’ın ulvi beyanlarına bakıldığında “yudebbirul emr” ifadesiyle Allah için siyaset yerine “debbir” kelimesi kullanıldığı göze çarpmaktadır. Evrenin işleyişine ilişkin her şeyi var eden ve tüm yasaları koyup kontrol eden ve yürüten Allah’ın, hayata müdahil olduğunun adı olan “tevhidi akidesi”ni Kur’an sürekli ön plana çıkarmaktadır.

 

Sonsuz rahmet sahibi Allah hayata müdahale ediyor, âlemlere rahmet olarak peygamberini gönderiyor, gönderdiği nebilerin eliyle vahiy inzal ediyor. Vahiyle de hayatımız ,gerçek  ve diri hayatla tanışma fırsatını bulmuştur.

 

Yazımızı noktalarken, şeytanın hizmetinde ve dinsizliğin emrinde fasid bir siyasetin ve buna götüren politica(çok yüzlü)riyakâr aldatmacaların şerrinden Rabbimize sığındığımız gibi menfaat üzerine kurulu canavar hüviyetli şeytani siyasetlerin de şerrinden  Allah’a sığınırız.

 

Evrensel normlara hizmet için adanmış, insanlığın kutsal değerlerini yüceltmeyi amaçlayan, dünyanın imaretinde yaşanılabilir bir ortak hayat için siyaseti vasıta yapmak isteyenlere başarılar diler, başlangıç aşamasında ortaya konulan iyi niyetlerin dünya menfaati ve makamları karşısında muhafaza edilebilmesini temenni ederiz. 

 

 

 

Bu yazı 9680 defa okunmuştur .

Son Yazılar