İSLAMIN EĞİTİM KODLARI
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

İSLAMIN EĞİTİM KODLARI

28 Eylül 2013 - 11:31

Tüm zamanların vahiy zirvesi Kur'an'da, Allah'ın  “Hüsna”(en güzel)isimlerinden birisiyle başlayan Rahman suresi, mucizevî bir şekilde 31 kez "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?" sorusunu insan aklına sormaktadır. Hayranlık verici bir armoni ile anlamı kanatlandırıp göklere çeken Rahman Suresi, 31 kez tekrarlanan sorgusuyla dolaysız veya dolaylı sonsuz nimetlere vurgu yapmaktadır. 

 

Kâinatın incisi Hz. Muhammed SAV Efendimiz’in "Kur'an'ın taçlı gelini" diye ifade ettiği Rahman Suresi, and içmeyle başlayarak şöyle diyor: “Rahman’a and olsun ki Kur'an'ı o öğretti. İnsanı O yarattı. İnsana kendini ifade etmeyi o öğretti.”Mekke'nin inkârda direnen aristokratları Allah'ın "Rahman" ismini inkâr ediyorlardı. Furkan Suresi 60.Ayette anlatıldığı gibi inkârcıların "Rahman da neymiş?" sorusuna Rahman Suresi adeta bir cevap niteliğindedir.

 

Mü’minlerle müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması imzalanırken müşriklerin heyet başkanı Süheyl b. Amr', Allah Rasulü ‘nün kâtibi Hz. Ali'nin metnin başına : "Bismillahirrahmanirrahim" yazmasına bile itiraz etmiştir. Müşriklerin kâtibi Süheyl : "Rahman da neymiş? diyerek itirazda bulunması, Allah’ın Rahman sıfatına olan tahammülsüzlüklerinin en açık ifadesidir.


Allah, “rahmet” sıfatının gereği peygamberleri aracılığıyla vahiy gönderip hayata müdahale ettiğinden dolayı müşrikler Rahman’a itiraz ediyorlardı. Kaf Suresi’ne göre insana şahdamarından yakın olan ve hayata müdahele eden Yüce Allah ‘ın bu sıfatı müşriklerin işlerine gelmiyor ve çıkarlarına ters düşüyordu.

 

Kur’an’ın 39.Suresi olan Zümer Suresi 3.ayette anlatıldığı gibi müşrikler suçluluk psikolojisiyle; "Biz başka bir sebeple değil, sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bu putlara kulluk ediyoruz."demeleri ”uzak ve aracı olan bir ilah“mantığını ortaya koymaktadır. Kur’an’ın diğer ayetleri de dikkate alındığında müşriklerin, Allah’ın göklerin ilahı olduğunu kabul etmekle beraber tek itirazları, Allah'ın hayatlarına, kendi yaşam tarzlarına müdahele etmesidir.

 


Günümüzün seküler dünyasında bu düşünce tarzı size bir şeyler çağrıştırıyor mu? 
"O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır."
gerçeğini dile getiren Kur’an, Zumer Suresinde anlatılan şirkin aldatıcı, sahte gerekçelerini reddetmektedir.

 


"Rahmân" suresi en anlaşılır bir tarzda bize şu mesajı veriyor;"Eğitim ve öğretimin temeli merhamettir". Bu vasfı taşımayanlar eğitim ve öğretimde yerini alamazlar. "sevgi ve şefkatin zirvesiyle dolup taşan ve sonsuz rahmet kaynağı olan Rahman Allah’’a(c.c.) muhatap ve hizmetkâr insanlar yetiştirmeyi her mü’min hedef bilmelidir.

 

Rahman Suresi’ndeki ilahi mesajı misyon ve vizyon edinen adanmış, hasbi, muhabbet fedailerinin ülkemizde olduğu gibi tüm dünyaya taşıdıkları  “Rahmanı ve vahyi” tanıtma şerefini üstlenen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürekten kutlar ve başarılar dileriz.

Bu yazı 8725 defa okunmuştur .

Son Yazılar