KARDEŞLİĞE DEVAM İÇİN AH DAVAM!
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

KARDEŞLİĞE DEVAM İÇİN AH DAVAM!

10 Haziran 2015 - 15:08

Kur'anın Hucurat suresi tüm insanların bir erkek ve dişiden yaratıldığını ve birbirlerini tanımaları için şube ve kabilelere ayrıldığını ifade eder.


Hucurat suresinde bahsi geçen “birbirini tanıma”nın ne anlama geldiğine bir bakalım.
Bir ülkenin harita üzerindeki yeri ve kordinatlarının bilinmesi klasik ve soyut bir tanıma anlamı taşır.Kur'an'ın biribirinizi tanıyın diye işaret ettiği mesaj ise çağlar üstü  insani asli bir göreve dönüşmektedir.


Birbirinin başta dinini,inancını,ırkını,dilini,lehçesini ve insani değerlerini tanımanın ve saygı duymanın gereğine tüm zaman ve zeminlerin Vahiy zirvesi Kur'an işaret etmektedir.


Yeryüzündeki kavgaların,cidallerin,anlaşmazlıkların temelinde Kur'an Vahyi'nin zikredilen emrine riayetsizliğin neden olduğu pek aşikardır.


Arafat'ta Rahmet Dağının eteklerinden yüzyirmibinden ziyade dava arkadaşı olan Sahabilere irad ettiği Veda Hutbesinde Hz.Muhammed Aleyhisselam, insanlık barışı ve evrensel kardeşlik adına çok önemli uyarılarda bulunarak şöyle demiştir:
“Hepiniz Adem'den Adem ise topraktandır.”


Topraktan gelip yine topraklaşarak Haşir Meydanı'na filiz verecek insanın Yüce Yaratıcısına döneceğini Bakara Suresi şu şekilde ifade eder:
“Biz Allah içiniz(ondan geldik)yine ona döneceğiz.”


Enbiya Suresine göre “Korunmuş Tavan” olarak ifade edilen aynı Atmosfer'in altında yaşayan insanlığın  bu büyük orta paydası bilimsel objelerle ortaya konulmuştur.


Yine İsra Suresi'nin beyanına göre insanlığın Büyük Tufan'dan kurtuluşu Hz.Nuhun'un Vahiy ürünü olan buharlı gemisi sayesinde gerçekleşmiştir.


Aldığımız nefesi bile geri vermek zorunda olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda ortaya şöyle bir gerçek çıkmaktadır:
“Hiçbirşey bize ait  değil,Malik-i Hakiki olan gerçek sahip Allahtır.”


Kamer Suresine göre “Melikin Muktedir”Allah'tır.


Yani her an iş başında Fa'al olan, güç ve iktidar sahibi Muktedir Melik Allah'tır.


Cihana hükmetmeye muktedir olanların bile sekerat denilen ölüm anında söylediği “Padişah-ı Alem olmak kuru bir kavga imiş”ifadeleri gösteriyor ki Baki,Layemut ve ölümsüz olan Allah'tır.


Hayatımıza yeni bir sayfa açarak “muhabbete muhabbet,husumete husumet” nurlu dusturuyla  birer Muhabbet Fedaisi olmalıyız.


Düşman bilinenlerin dahi  sımsıcak bir dost olabileceğini Kur'anın umut veren müjdesinden anlamaktayız.


Yazımızı kainatın gül goncası Hz.Muhammed Aleyhisselam'ın sorunlara çozüm getiren şu az ve öz sözüyle bitiriyoruz:
“Akıllı odur ki nefsini hesaba çeker ve ölüm sonrasına hazırlık yapar.”

 

Bu yazı 17397 defa okunmuştur .

Son Yazılar