KURBAN OL VE YAKLAŞ
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

KURBAN OL VE YAKLAŞ

14 Ekim 2013 - 16:33

Dünyevileşme sendromuna karşı ilahi bir ikaz özelliği taşıyarak Yüce Yaratıcıya yakın olmanın nihai sınırı anlamına gelen Kurbân,"ilahi huzurda huzurlu olmak” sırrını iman nimeti taşıyan insana bu sayede hissettirir.

Hac Suresi’ne göre kesilen kurbanların etleri ve kanları değil ancak kurban sahibinin takvasının Allah’a ulaşacağı gerçeği göz önüne alındığında kurban hakikati şu masajı ifade eder; kurban “Allah’ın kuluna yaklaşması” değil, “kulun Allah’a yaklaşma”sı gerçeğinin ta kendisidir.

Hac Suresi 34.Âyette “Biz her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık” ifadesinden anlıyoruz ki kurban ibadeti önceki ümmetlerde de teşri kılınmıştır. Kurban kelimesi gramer açılımıyla, “et-takarrub ilallah” yani Allah’a yaklaşmak demektir. Kaf Suresine göre kuluna şahdamarından daha yakın olan Allah’a yaklaşmaya mühim bir vesile olan kurban, kulu önce kendi özüne ardından Allah’a yakın kılar.

Kurbanın dünya hayatının süsü olan maldan sunulması ise fani dünyalıkların, geçici meta’ların insanla Rabb’i arasına girmesine engel olunmasıdır. İbrahim ve Nahl suresine göre sayısız ilahi nimetlerini kuluna lütfeden Yüce Allah, bu imkânlarla kendisinden kulunun uzaklaşmasını değil bilakis kendisine yakın olmasını istemektedir.

İnsanın öze dönüşüne güçlü bir davetiye olan kurban, ilahi bir talimatname özelliği taşıyarak insan aklına şu soruyu sorar; “Sahip olmak mı hayırlıdır, ait olmak mı hayırlıdır?”

Şunu kabul etmek gerekir ki insan veremediği şeye sahip ve malik olamaz, veremediğine ait kalır, bir cihette onun esiri olur. Gönüller Sultanı Hz. Muhammed SAV bu tehlikeyi ifade sadedinde şöyle beyan etmiş; “Dünya sevgisi tüm kötülüklerin başıdır.” 

İslami Temel kaynaklarda geçtiği şekliyle ibadetlerin varlık alanını üç şey ortaya koyar: “İllet, maslahat, hikmet.”
İllet ibadetlerin sebeplerini, maslahatlar ibadetlerin yararlarını, hikmetler ise ibadetlerin gayeleriyle ortaya koyar.

Kurbanın mühim hikmeti ise şöyle izah edilebilir: Kadim bir geçmişe sahip olan kurban menasiki, insana varlık hiyerarşisinde olması gereken yeri hatırlatan sembol bir ibadetin ta kendisidir. Kurban, Hac Suresinde işaret olunan “Teshir” manasıyla sadece kulun Allah’a yakın olması değil, aynı zamanda insanın kendi öz benliğine ve onu çevreleyen tüm varlıklara karşı sorumluluk duyarak yaklaşması ve bu yakınlığın gereğini yapmasıdır.

 Yazımızı Kur’ân’ın Sebe Suresi 46.ayetindeki “sürekli huzurda olma” ve ihsan şuurunu hissettiren mana ruhuyla bitiriyoruz:“ 

“Size sadece tek bir öğüdüm var: İster tek başınıza olun ister başkalarıyla birlikte olun; (asla huzur-u ilahide bulunduğunuzu unutmayın)!”

Kesilen kurbanımız gibi hayatımızın tüm ünitelerini tamamen Allah'a adayarak O'nun hükmüne göre yaşamayı Yüce Rabbimiz cümlemize nasip etsin.Sadece et tadında bir bayram değil, "itaat tadında" bir bayram temennisiyle Allah'a emanet olun.

Bu yazı 13036 defa okunmuştur .

Son Yazılar