Mİ'RAC'A HAZIR MISINIZ?
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

Mİ'RAC'A HAZIR MISINIZ?

24 Mayıs 2014 - 15:48

Mübarek zaman dilimi olan üç ayların ilk durağı Receb ayının 27.Gecesinde yer alan “Miraç Kandili”,bu yıl 25 Mayıs 2014 Pazar gecesine denk geliyor. Miraç, kelime anlamıyla "en yüksek makam, merdiven, yükselecek yer" manalarını bünyesinde toplamaktadır.

 

Bu mübarek gecede Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz SAV, ilahi bir kudret ve nusretle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya “İsra”yürüyüşü ile ulaşmış oradan da sema âleminin manevi derinliklerine doğru yükselerek hem ruh hem de beden ile Yüce Allah'ın huzuruyla müşerref olmuştur.

Miraç olayını sadece bir “tarih kronolojisi” olarak görmek doğru değildir.

 

Miraç, bir yükseliştir, bütün kötü duygulardan, hayvani hissiyattan safi bir kulluk mertebesine ulaşabilmektir. Özel muhatabı Âlemlere rahmet Resulullah(a.s.m.) olsa bile onun şahsında tüm insanlığa tanınmış sınırsız bir terakki fırsatıdır.

 

Kur'ân-ı Kerimde Miraç olayı ayetlerle tescil edilmiş ve vukuu inkâra mahal kalmayacak bir tarzda açık bir şekilde açıklanmıştır.

 

İsra Suresi 1. Ayeti bu gerçeği şöyle anlatmaktadır:

 “Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.”

 

Mescid-i Aksâdan başlayıp semânın tüm mertebelerini ve kapılarını aşarak İlâhi huzura “kab-ı kavseyn ev edna” makamında iki yaydan daha yakın bir mesafe ile ilahi huzura ulaşmanın hakikatını ise Necm Sûresi şöyle dile getirir:

 

 “O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”

 

 

Aslında her peygamberin kendisine mahsus bir miracı vardır. Bir cihetle her miraç, Allah tarafından peygamberlere takdim edilmiş ilahi bir teselli, manevi büyük bir hediyedir.

 

İnsanlığın sembol atası Hz.Adem “Safiyullah”ın miracı ise; Allah'a karşı işlediği hatadan dolayı üzüntüsüne eşlik eden büyük bir hüznün getirdiği tevbe sonucunda  “bağışlanma” müjdesine mazhar olmasıdır.

 

İnsanlığın 2.kuşak atası Hz.Nuh”Neciyullah”ın miracı ise; Ankebut Suresi’nin ifadesine göre tevhide, Hakk’a adanmış “950 yıl full time”bir ömür ile Büyük Tufan’dan 80 kişi ile sahil-i selamete ulaşmasıdır.

 

 

Nisa Suresi’ne göre Allah’ın Dostu Hz.İbrahim “Halilullah”ın miracı ise; Nemrud’un yaktığı ateşe atılırken kendisine yardıma gelen tüm meleklere ve Cebrail’e, "Rabbim bana yeter"diyerek Enbiya Suresi’ne göre ateşin hakkında “Berdüsselam-esenlikli serinlik” olmasıdır

.

Allah için kurban olmağa seve seve razı olan Hz. İsmail“Zebihullah”ın miracı ise;  Allah için kurban edilmeğe götürülürken, Saffat Suresinin ifadesine göre cennet’ten getirilen bir koç ile ödüllendirilerek kurtuluş beratını Hz.Cebrail’den almasıdır.

 

İffet gömleğinin sahibi güzeller güzeli Hz.Yusuf” ismetullah”ın miracı ise; kardeşleri tarafından kuyuya atılması ve Zeliha’nın iftirasıyla konulduğu zindana rağmen Mısır’ın hazinelerine hükmederek ”ey Rabbim beni Salihler zümresine kat” duasıyla mutlu sona ulaşmasıdır.

 

Ninovalı Hz.Yunus’un miracı ise; İmtihan gereği maruz kaldığı balığın karnından, karanlık geceden ve denizden kurtulurken kabak ağacı altında Lütf-ü Rabbaniye mazhar olmasıdır.

 

Hz.Musa” Kelimullah”ın miracı ise;  Ben-i İsrail’in tüm zulmüne rağmen denizin ayakları altında kupkuru yol olması ve Firavn sarayına Allah Elçisi olarak geri dönmesidir.

 

Hz.İsa”Ruhullah”ın miracı ise;  Onu yok etmek için düzenlenen tüm tuzaklara rağmen asılmayarak ve öldürülmeyerek Rabbinin katına yücelme şerefine mazhar olmasıdır.

 

Her Müslümanın özel bir miracı vardır. Talak Suresi 2.ayeti buna şöyle işarette bulunur;

“Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.”

 

Miracını gerçekleştiremeyenler  "dünyevileşmek" ile "en edna-en alçak olana" düşebilir.

 

İlmine ve malına güvendiği için yeryüzünde böbürlenerek yürüyen ve bunun cezası olarak yerin dibine geçirilen Karun’un şahsında “Karunlaşma temayülüne” dur diyen Kasas suresi 81.ayetle yazımızı bitiriyoruz;

“Nihayet onu (Karun'u) da onun mekânını da yerin dibine geçirdik! Allâh dûnunda ona yardım edecek birileri de yoktu. . . O kendini kurtaranlardan olmadı!”

 

Miracın hakiki kodlarını yakalayarak Allah’a ve onun dininin yasalarına saygılı olarak “Nefs-i Emmare”nin çukurlarından kurtulup Rabbimizin rızasına ulaşabilecek Miraçlarla yücelebilmek dileğiyle,

Miraç kandilinizi tebrik ederim.

 

İletişim E-Posta:fazilkilic@mynet.com

Bu yazı 11461 defa okunmuştur .

Son Yazılar