Mİ\'RAC\'IN KODLARINI OKUYABİLMEK
Fadıl Kılıç

Fadıl Kılıç

Mİ\'RAC\'IN KODLARINI OKUYABİLMEK

02 Haziran 2013 - 16:35

Ahzab Suresi’ne göre semavat, arz ve dağların yüklenmekten aciz kalıp çekindikleri büyük emanetin sorumluluk bilincinde olan insan'ın ruhi ve manevi yücelişini temsil eden "Mirac", "yükselmek, yukarı çıkmak, yücelmek" anlamına gelmektedir. Mirac’ın vermek istediği mesaj şöyledir; İsra Suresi’nin ilk ayetinde geçen "Linuriyehu min âyâtina”ifadesi ile ilahi hakikate ait ayetlerin bazılarının gösterilmesi için Mi’rac’a basamak olan “İsra”mucizesi gerçekleşmiştir.

İnsanın tasavvurundan aciz kaldığı ve büyük merakla bilgi sahibi olmak istediği “İlahi Hakikat”i kavramaya en elverişli olan insanın, İsra ve Mi’rac ile beşeriyete verilmek istenen mesajları okuması ve çıkışa yönlendirilen “dikey bir hicret”e adım atması, önemsenen büyük bir fırsattır.

Hz.Peygamber(s.a.v.),”Hüzün senesi”nde kaybettiği sıddıka ve vefakar eş Hatice’nin firak hüznünü daha unutmamışken, en büyük destekçisi ve amcası olan Ebu Talib’in de vefatı, Hz. Peygamber'e ayrı bir hüzün katmıştır. Bu acılara bir de Taif’teki nadanların, cahillerin,nasipsizlerin kainatın gözbebeğini(s.a.v.) taşlaması da eklenince,  Mirac şerefine olan ihtiyaç ve iştiyak zirve derecelere çıkmıştır.Efendimiz’in şahsında, insanın yetişebileceği derecelerin insana gösterilmesi, Mi’rac hakikatı ile gerçekleşmiştir.

Eşyanın, zamanın ve mekânın sınırlayıcı ortamından ruhun hürriyete kanat açmasının yolları, Mi’raç’la gösterilmiştir. Hz. Peygamber Aleyhisselam,"ilahi huzurda bir esas duruş" olan namaz hakikatini,"mü'minin miracı" olarak ifade etmiştir.

Rıza-i İlahi’yi elde etmek için kılınan tüm namazlar, “bir olan mirac namazı”nı kılma şuuruyla eda edilmelidir. Miracın temsil ettiği hakikatle namazın ifade ettiği hakikatin aynı olması aradaki mühim benzerliği açıkça göstermektedir. Namazın mi’rac’ıyla, insanın kendisini sarıp sarmalayan günahlardan kurtulması için günde beş vakit mühim bir fırsata dönüşen ubudiyetin(kulluğun)kancasıyla, enaniyetin hortumu sıkılıp bükülür, içine iman ve marifet doldurulmuş olur.

İmkanların bittiği en dar ve zor zamanlarda, Mi’rac ile bitimsiz imkanlar gün yüzüne çıkacak,zamanın ve mekanın mengene uçlarında hareket edemez hale gelerek kuşatılamaz  “ruhi aşkın” hayat  bulması için  insanlığa hediye edilen bu hidayet hediyesinin çok iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Mi’rac’ın özü bir imtihandır. Hz. Peygamber'in(s.a.v.) Mi’rac'ı hem kendisi hem de muhatapları için bir sınav olduğundan, davayı tasdik edenleri "sıddîklar" makamına yüceltirken, Hakk’ın davasını red edenleri ise ”kezzaplar”(yalancılar)derekesine indirir. Bu yönüyle mirac, bir 'insan eleği' gibidir. Sadık olanı kâzipten(yalancıdan) ayırır, dostu düşmandan tefrik ve temyiz eder.

Mirac, sorumluluğun bilincinde olmaktır. Sorumlu oldukları makama hesap vermek için yükümlülüklerine sahip çıkmaktır. Miraç bir "ödül töreni" aynı zamanda bir "teselli armağanı"dır. İnsan-yaratıcı ilişkisini aşk temeline oturtup sevdiği rabbe ibadete hazır kılar, hükmüne amade eyler.

Mirac'ın tarihsel olarak zaman, mekan ve mahiyetinin ötesinde bu ümmete vermek istediği ufuk ötesi mesajını, ehl-i imanın ruhunda hissetmesi ve “kendisinin mazhar olacağı özel miracı”nın da ortamını hazırlayarak ona ulaşabilmesini gerçekleştirebilmesidir.

Hz.Muhammed(s.a.v.)’in Mi’rac ruhunun temsil yeteneğinden yoksun ve taşıdığı kadim değerler uğruna sancıların yaşandığı bir Kudüs'un varlığı, insanlık adına yürekleri burkuyor. Müslüman ehl-i kitabın özünden uzaklaşma sürecine dikkat çeken İsra Suresi’ndeki büyük mananın ipuçlarını,  Mirac’ın anlam yükünde aramalıyız.

Gözbebeklerimize oturması gereken ümmetin ve insanlığın çektiği acıların sona ermesi için ,Mi’rac’ın kurtuluş,huzur ve barış vesilesi olmasını Yüce Allah’tan temenni, niyaz ve istirham ederim.

Bu yazı 17759 defa okunmuştur .

Son Yazılar