AÇIKLAMASI EN ZOR KELİME
Şebnem Özbay

Şebnem Özbay

AÇIKLAMASI EN ZOR KELİME

11 Aralık 2015 - 12:02

Yeni Hayat dergisinin 1 Şubat 1971 tarihli 3.sayısında ilginç bir konuya rastladım.O tarihlerde "TECAVÜZ" kelimesinin anlamı neredeyse tüm ülkelerde araştırma konusu olmuş. Büyük bütçeler ayrılmış,komisyonlar kurulmuş."TECAVÜZ" kelimesinin araştırılması esasen 1935 yılında başlamış...Cenevre'de 1968 yılında, otuz dört devletin özel komiteleri birleşip kapsamlı çalışmalar yapmışlar, fakat bir sonuç çıkmamış...Ülke temsilcileri suçlamış sürekli birbirlerini. Sert tartışmalarla karşılıklı ithamlarda bulunmuşlar.

İsrail bir toplantıda, Arap Devletleri'ne tecavüz etmekle itham edilmiş. Portekiz'de, Mozambik, Angola ve diğer kolonilere tecavüz etmiş. Amerika ise,Vietnam, Küba, Panama ve Dominik Cumhuriyetleri'ne....Rusya; Finlandiya, Estonya, Litvanya, Maceristan ve Çekoslovakya'ya tecavüz etmekle...Tartışmaların ateşi sönünce hadi şimdi oturalım da bu kelimeyi uygun bir biçimde tanımlayalım demişler. Oxford İngilizce Sözlüğü, kelimeyi "Tecavüz bir kavgayı başlatmaktır." şeklinde açıklar. Bir grup ülkeler topluluğu; "Tecavüz, bir devletin silahlı kuvvetlerini başka bir devlete karşı kullanmasıdır." demişler. Altı devletin teklif önerisi ise "Tecavüz, ancak Güvenlik Konseyi tarafından, uygun görüldüğü yerde ve zamanda tatbik edilmesi gereken bir hareket olmalıdır." Bu altı devlet gerçekçi bir yaklaşımda bulunmuş. Zira, ülkeler bazen bir ülkeye tecavüzde bulunmayı kaçınılmaz(!) olarak görürler.

Günlerce, aylarca tartışılmış, 100.000 Doların üzerinde harcama yapılmış. Bu çalışmalar kesin bir sonuca ulaşmamış, ancak bu kelimeyi dünyanın en pahalı kelimesi yapmış o dönemde..

Cenevre'de "TECAVÜZ" kelimesi yalnız hukuki boyutta ele alınmışken, UNESCO ise kelimenin felsefi açıdan anlamını irdelemiş."İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, cehalet yüzünden insanlar birbirlerinin davranışlarıyla, yaşantısıyla ilgilenmemiş, birbirlerine karşı şüpheci, güvensiz kalmakta inat etmişlerdir. Milletlerin hayat görüşü, yaşayış tarzı arasındaki farklar, zaman zaman savaşlar halinde patlak vermiştir. Savaşlar ilk önce insanların zihinlerinde başladığına göre, barışı koruma çarelerinin de önce zihinlerde kurulmasına çalışılmalıdır." Doğrusu UNESCO insani, çok doğru ve yerinde bir açıklama yapmış.

Merak ettim Türk Dil Kurumu nasıl açıklamış kelimeyi?
Hücum etme, saldırma, saldırı, saldırış
Başkasının hakkına el uzatma
Namusuna saldırma, sarkıntılık
Aşma, ötesine geçme.

Doğaya, canlıya kısaca yaşama hakkına saygı duyan bireyler yetiştikçe; o bireylerin oluşturduğu sağlam temelli aile yapılarından, yüksek değerlere sahip kitleler ortaya çıkacaktır. Bu değerlere sahip kitleler, herhangi bir ideolojik düşüncenin değil, temel insani değerlerin etrafında birleşip insanlığı hak ettiği seviyeye çıkaracaktır. İnsanlık bilinci yükseldikçe, ülkelerin karşılıklı birbirlerinin haklarına tecavüz etmediği, yönetenlerin vatandaşların haklarına saygı gösterdiği ve koruduğu bir dünya düzeni oluşacaktır.

 

Bu yazı 12554 defa okunmuştur .

Son Yazılar